پیام تشکر رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز، حمیدیه و کارون پس از برگزاری مجمع عمومی

پس از برگزاری موفق نشست مجمع عمومی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز، حمیدیه و کارون پیام تشکر و تقدیر منتشر کرد. متن پیام حمید باوی بحره به شرح زیر است: کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، پیشکسوتان وتلاشگران سنگر کاروتولید وسازندگی، وحماسه سازان هشت سال دفاع مقدس، حضور پرشور و آگاهانه شما در […]

پس از برگزاری موفق نشست مجمع عمومی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز، حمیدیه و کارون پیام تشکر و تقدیر منتشر کرد. متن پیام حمید باوی بحره به شرح زیر است:

کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، پیشکسوتان وتلاشگران سنگر کاروتولید وسازندگی، وحماسه سازان هشت سال دفاع مقدس، حضور پرشور و آگاهانه شما در مجمع باشکوه عمومی، عادی نوبت دوم سال ۱۴۰۰ درامروز چهارشنبه، اهمیت، عظمت، وجایگاه تاثیرگذار کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اهواز حمیدیه و کارون را دردفاع ازحقوق حقه جامعه بازنشسته تأمین اجتماعی برای همگان به اثبات رسانید، حمایت حداکثری شما وتایید گزارش عملکرد هیئت مدیره وصورتهای مالی ۱۴۰۰ با اکثریت قاطع آرا نمونه بارز اعتماد شما به اینجانب به عنوان خادم خود واعضای محترم هیئت مدیره وبازرسین کانون است و قطعآ مسؤلیت مارا درخدمت بی منت به شما بزرگواران سنگین تر و دوچندان نمود

لذا وظیفه خود میدانم تا از حضور، بزرگان، سادات جلیل القدر، وتمامی بازنشستگان تامین اجتماعی کلانشهر اهواز، شهرستانهای کارون، حمیدیه شیبان، و همچنین جناب آقای مهندس زارعی کارشناس ارشد تشکلات کارگری کارفرمایی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان جناب آقای کاظم بنی سعید نایب رئیس محترم کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان و نماینده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان،جناب آقای حسن پور بازرس محترم کانون بازنشستگان استان خبرنگاران، اصحاب رسانه، نیروی مقتدر انتظامی، پرسنل کارآمد و تلاشگر اداری، مالی و خدماتی کانون اهواز،روابط عمومی، مشاورین ، آزادگان سرافراز بازنشسته ،قهرمانان بازنشسته پیشکسوت ورزش، و همه دست اندرکارانیکه در برگزاری این مجمع باشکوه ما را یاری نمودند وحضورفعال داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم