رزومه نهادی که با نام مستضعفان ایجاد شد در مناطق آبادان و خرمشهر چیست؟

دکتر عماد هلالی : اگر چه لازمه ی موضوع تحقیق و تفحص از این نهادها به کرّات مبحث داغ کنشگران اجتماعی و فعالان رسانه ای بوده است اما لا اقل در این مورد شایسته است متولیان امر اندکی روشنگری نمایند. به راستی نهادی که با نام و هدف کمک به مستضعفان ایجاد شد در مناطق […]

دکتر عماد هلالی : اگر چه لازمه ی موضوع تحقیق و تفحص از این نهادها به کرّات مبحث داغ کنشگران اجتماعی و فعالان رسانه ای بوده است اما لا اقل در این مورد شایسته است متولیان امر اندکی روشنگری نمایند.

به راستی نهادی که با نام و هدف کمک به مستضعفان ایجاد شد در مناطق آبادان و خرمشهر چه فعالیت مهم و پایداری داشته است و سهم این نهاد در زمینه ایجاد زیرساخت ها، مراکز خدماتی عام المنفعه و غیر تجاری نظیر مراکز بهداشتی و درمانی، اجرای پروژه های اشتغالزایی جوانان وحمایت از فرصت های شغلی پایدار تاکنون چه بوده است؟

متاسفانه عملکرد متضاد با نام آن نهاد در خوزستان، زمانی در اذهان عمومی برجسته نمود پیدا کرد که به سبب و طی ماجرای برخورد نامدبرانه تخلیه روستای فقیرنشین ابوالفضل اهواز جریحه دار شد، اگر چه پس از آن حادثه مدیران استانی و مرکزی تلاش در تلایم حواشی حاصله با اتخاذ تدابیری حکیمانه و کتخدامنشانه داشتند

برای مثال شایسته نیست در حوزه گردشگری و توسعه ی بستر فعالیت های رفاهی و نشاط اجتماعی عمومی بجای محرومیت زدائی و ایفای سهم‌ خود که اساسا می بایست سنگین ترین سهم در ایفای مسئولیت های اجتماعی با حمایت و تقویت بخش های خصوصی و مردمی باشد،
بعنوان بنگاه اقتصادی با بخش های خصوصی و مردمی رقابت نماید و به لطف سرمایه و نقدینگی تلاش داشته صرفا در فرصت های تجاری نظیر تسلط بر هتل ها نقدینگی شهر را جذب و فرصت مشاغل کوچک را از شهروندان سلب نماید، کما اینکه دیگر دستگاههای دولتی نظیر وزارت نفت نیز نباید بجای احیاء و گسترش فعالیت های رفاهی منطقه و مشارکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی و توسعه ی ظرفیت های اشتغالزایی، با اتلاف بستر های جانبی دیگر، صرفاً نگاهی تجاری و اقتصادی به ممتلکات خود داشته باشد.