معتوکی : نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری مبتنی برفناوری نوین نقش مهمی در ارائه شیوه های آموزش دارد

نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری مبتنی برفناوری نوین نقش مهمی در ارائه شیوه های آموزش دارد. مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز گفت: نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری مبتنی برفناوری نوین نقش مهمی در ارائه شیوه های آموزش و تحقق مطلوب اهداف تعلیم و تربیت دارد. به گزارش اداره اطلاع […]

نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری مبتنی برفناوری نوین نقش مهمی در ارائه شیوه های آموزش دارد. مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز گفت: نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری مبتنی برفناوری نوین نقش مهمی در ارائه شیوه های آموزش و تحقق مطلوب اهداف تعلیم و تربیت دارد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان ، یاسین معتوکی در حاشیه اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه استفاده از نوآوری در آموزش، نوعی از آموزش است که به خلاقیت پرداخته است، خاطرنشان کرد: یادگیری خلاق این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می‌کند تا مهارت‌های تفکر و یادگیری خود را به روشی خلاقانه توسعه بخشند.

وی در ادامه افزود: نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری، نقش‌های جدید و مهمی را برای دانش آموز و معلم پیش‌بینی می‌کند و به عنوان مربی، مدرس و تسهیل‌گر در فرآیند یادگیری عمل می کند.معتوکی با اشاره به اینکه بسیاری از مدارس با چالش‌هایی از قبیل کمبود امکانات، عدم مشارکت دانش‌آموزان و برنامه‌های درسی قدیمی در راستای رسیدن به نوآوری در آموزش روبرو هستند. توضیح داد: با توجه به اهمیت نوآوری در تدریس معلمان، آموزش و پرورش از مزایای استفاده از نوآوری در کلاس بیشترین بهره را خواهد برد.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز در پایان گفت: معلمان با کشف روش‌های جدید و بهتر در راستای نوآوری در آموزش و خلاقیت در یادگیری دانش‌آموزان، می‌توانند تأثیر بسزایی داشته باشند.