اهواز ؛ مظهر مقاومت ملی و تبلور جایگاه شهدای دفاع مقدس

در خبری آمده است: در نشست خبری محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان که روز سه شنبه یکم شهریور ۱۴۰۱ در محل اتاق خبر اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد،آقای م… ر…خبرنگار … هنگام سئوال از مدیرکل از عبارت: «اهواز جنگل است» را استفاده کرد که موجب اعتراض خبرنگاران […]

در خبری آمده است: در نشست خبری محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان که روز سه شنبه یکم شهریور ۱۴۰۱ در محل اتاق خبر اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد،آقای م... ر...خبرنگار ... هنگام سئوال از مدیرکل از عبارت: «اهواز جنگل است» را استفاده کرد که موجب اعتراض خبرنگاران و مسئولان حاضر در کنفرانس خبری شد و این برنامه به مدت ۱۵ دقیقه متوقف شد که در نهایت با ورود مدیرکل ارشاد خوزستان و معاون رسانه ای وی و همچنین تذکر به فرد مذکور نشست خبری مجددا ادامه یافت!
اینکه فرد گوینده در چه جایگاهی است که یکباره امر بر وی مشتبه شده و یک شهر و مردم و بزرگانش را اینگونه نثار بی ادبی خویش می سازند یقیناً به جایگاه تربیتی و اجتماعی آن فرد باز می گردد اما در جایگاه خبرنگار وقتی از فیلتری عبور نکند و یکباره عنوانی این گونه را بدون پشتوانه علمی و صرفاً با جنجال‌آفرینی و حاشیه سازی به خود منتسب نماید مبین آن است که بار دیگر می بایستی مدیران مسئول نشریات و پایگاه های خبری و خبرگزاری ها نسبت به حضور افرادی این چنین در کنفرانس های خبری دقت بیشتری نمایند تا این گونه با خطای بی‌بازگشت آنها نشده و چهره صنف رسانه‌ و مطبوعات را خدشه‌دار ننمایند.
خوشبختانه در نشست مذکور یکی از شخصیت های مطبوعاتی با اعتراض به موقع مبادرت به ترک جلسه نموده و در پی این امر بسیاری از حاضران نیز با نکوهش رفتار این فرد تاکید کردند که اهواز با کثیری از شهدا ،جانبازان و مدافعان و رزمندگان مقاومت هشت ساله در دوران دفاع مقدس یقیناً همیشه برای مردم کشورمان شهری به یاد ماندنی مقدس و یادمانی از غرور ملی بوده و خواهد بود.
شایان ذکر است که همین فرد چندی قبل نشست رییس شورای فرهنگ عمومی کشور را به مسخرگی و لودگی گرفته و با انتشار استوری های و بکارگیری از واژه های زشت و سخیف چهره جامعه رسانه ای را خدشه دار نموده بود.

 

حسن اهوازی مقدم