آیت الله حیدری : سجاد خسرجی نمونه ای از تربیت با فرهنگ عاشورایی است

سجاد نمونه ای از تربیت با فرهنگ عاشورایی است. آیت الله دکتر محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با حضور در منزل سجاد خسرجی، جوان ۱۷ ساله اهل روستای بیت مزبان خسرج از شهرستان کرخه، که پس از نجات جان دو کودک از غرق شدن، جان خود را از دست دست داد، […]

سجاد نمونه ای از تربیت با فرهنگ عاشورایی است. آیت الله دکتر محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با حضور در منزل سجاد خسرجی، جوان ۱۷ ساله اهل روستای بیت مزبان خسرج از شهرستان کرخه، که پس از نجات جان دو کودک از غرق شدن، جان خود را از دست دست داد، با خانواده وی دیدار کرد.

آیت الله حیدری، ضمن عرض تسلیت به خانواده خسرجی، بیان داشت : سجاد نمونه ای از جوان مخلص عاشورایی است که بر اساس این منهج تربیت شده است.

سجاد با نجات جان دو کودک دیگر و ایثار جان خود، کلمه ایثار را در زندگی واقعی معنا کرده است. این ها همان جوان‌های حسینی هستند که امام زمان (عج) به وجودشان افتخار می‌کند و به کمک آن‌ها قیام عاشورا را ادامه می‌دهد.

سجاد خسرجی جوان ۱۷ ساله روستای بیت مزبان خسرج روز هشتم محرم بعد از خدمت در موکب آبادی متوجه گرفتاری دو کودک در رودخانه می شود و همان لحظه با جسارت و شجاعت دل به آب می زند و با ایثار جان اش هردو کودک غرق شده را از مرگ نجات و در نهایت خود گرفتار امواج رودخانه گردید و جان باخت