تجمع کارکنان بیمارستان آیت الله کرمی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه اخیر

جمعی از کارکنان و کادر درمان بیمارستان علامه کرمی اهواز ، پیش از ظهر یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ با تجمع مقابل درب ورودی عمارت استانداری خوزستان نسبت به مشکلات صنفی و عدم دریافت حقوق سه ماه اخیر اعتراض و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه شدند کادر درمان و پرسنل این بیمارستان در دوران شدت یافتن اپیدمی […]

جمعی از کارکنان و کادر درمان بیمارستان علامه کرمی اهواز ، پیش از ظهر یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ با تجمع مقابل درب ورودی عمارت استانداری خوزستان نسبت به مشکلات صنفی و عدم دریافت حقوق سه ماه اخیر اعتراض و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه شدند

کادر درمان و پرسنل این بیمارستان در دوران شدت یافتن اپیدمی کرونا با مجاهدت شبانه روزی و تحمل مخاطرات جانی به بیماران خدمت و مایه سربلندی استان شدند اما اینک بدلیل عدم تعیین متولی و در اوج تورم و گرانی باید از دریافت حقوق قانونی و شرعی خود محروم باشند