تجمع صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل عمارت استانداری خوزستان

در پی اخراج چندتن از کارکنان و عدم تحقق وعده های پیشین مدیریت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ، جمعی از کارگران برای سومین روز مقابل عمارت استانداری خوزستان تجمع و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه شدند این کارگران اجرای مصوبه شورای تامین شهرستان اهواز و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، بدی آب و هوا […]

در پی اخراج چندتن از کارکنان و عدم تحقق وعده های پیشین مدیریت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ، جمعی از کارگران برای سومین روز مقابل عمارت استانداری خوزستان تجمع و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه شدند

این کارگران اجرای مصوبه شورای تامین شهرستان اهواز و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، بدی آب و هوا ، بازگشت همکاران اخراجی و راه اندازی خطوط تولید را جز مطالبات اصلی خود اعلام کردند