قیمت دارو برای مصرف‌کننده همچنان ثابت می‌ماند

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت دارو از امشب، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که با سیاست وزارت بهداشت، قیمت دارو برای مصرف‌کننده همچنان ثابت می‌ماند. پدرام پاک‌آئین در صفحه توییتر خود نوشت:«سیاست وزارت بهداشت، تکمیل پوشش بیمه‌ای دارو و بهبود دسترسی مردم به آن است. با این سیاست قیمت دارو […]

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت دارو از امشب، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که با سیاست وزارت بهداشت، قیمت دارو برای مصرف‌کننده همچنان ثابت می‌ماند. پدرام پاک‌آئین در صفحه توییتر خود نوشت:«سیاست وزارت بهداشت، تکمیل پوشش بیمه‌ای دارو و بهبود دسترسی مردم به آن است. با این سیاست قیمت دارو برای مصرف‌کننده همچنان ثابت می‌ماند.»