سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ هم از دست رفت!

براساس اعلام وزیر آموزش و پرورش حدود ۳ میلیون دانش آموز در سال تحصیلی گذشته در کشور ترک تحصیل کرده اند و با توجه به اینکه در مهر ۱۴۰۱ بیش از ۱۵ میلیون دانش آموزان در مدارس ثبت نام کرده اند می‌تواند گفت بیش از ۲۰ درصد دانش آموزان به دلایل مختلف یا ترک تحصیل […]

براساس اعلام وزیر آموزش و پرورش حدود ۳ میلیون دانش آموز در سال تحصیلی گذشته در کشور ترک تحصیل کرده اند و با توجه به اینکه در مهر ۱۴۰۱ بیش از ۱۵ میلیون دانش آموزان در مدارس ثبت نام کرده اند می‌تواند گفت بیش از ۲۰ درصد دانش آموزان به دلایل مختلف یا ترک تحصیل کرده اند یا شرایط لازم برای استفاده از فضای مجازی را نداشته اند!

با کمی تامل در میانگین نمرات نهایی پایه دوازدهم به عنوان یک شاخص کیفی تعریف شده ، در سنوات گذشته استان خوزستان در رده های ته جدولی کشور بوده و قطعا ترک تحصیلی ها و بازمانده ها آماری بیش از میانگین کشور(۲۰ درصد) خواهد داشت.

نکته قابل توجه این است که وزارت آموزش و پرورش پیش بینی ثبت نام نزدیک به ۱/۱۰۰/۰۰۰ دانش آموز را برای استان خوزستان در مهر ۱۴۰۱ در نظر گرفته بود که با احتساب حداقل ۲۰ درصد ، برای استان خوزستان رقمی نزدیک به ۲۰۰/۰۰۰ دانش اموز که شرایط تحصیل را از دست داده بوده اند را می‌توان متصور شد!

حال باید پرسید با توجه به آنکه کمتر از دو ماه به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مانده است ، چگونه می‌شود با بانیان وضع موجود سال جدید را آغاز کرد!