نشست مشترک رییس و اعضای هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه با رئیس دادگستری خوزستان

نشست مشترک اعضاى هیات مدیره و بازرسین مرکز وکلاى قوه قضاییه استان خوزستان با دکتر دهقانی رئیس و دکتر حجاریان معاون آمار و فن آوری دادگستری خوزستان پیش از ظهر یکشنبه ۱۲ تیرماه در محل دادگستری برگزار شد در آغاز این نشست دکتر عبدالوهاب سیلاوی رییس هیات مدیره مرکز وکلا گزارش مبسوطی از فعالیت مجموعه […]

نشست مشترک اعضاى هیات مدیره و بازرسین مرکز وکلاى قوه قضاییه استان خوزستان با دکتر دهقانی رئیس و دکتر حجاریان معاون آمار و فن آوری دادگستری خوزستان پیش از ظهر یکشنبه ۱۲ تیرماه در محل دادگستری برگزار شد

در آغاز این نشست دکتر عبدالوهاب سیلاوی رییس هیات مدیره مرکز وکلا گزارش مبسوطی از فعالیت مجموعه و نقش آن در زمینه پیگیری حقوق شهروندی و همچنین تلاش در راستای پاسداشت منزلت وکلا از رهگذر خدمات رسانی رفاهی و چگونگی برگزاری آزمون ها و دوره های تخصصی برای کارآموزان ارائه نمود و سپس دیگر اعضاى هیات مدیره به بیان و تشریح نیازهاى ضرورى وکلا ، چالش ها و مشکلات این صنف و برنامه هاى مرکز پرداختند

در ادامه دکتر دهقانیان رئیس دادگسترى استان خوزستان با اشاره به نگاه ویژه دادگستری به حرفه وکالت و نقش وکلا اظهار داشت است :وکالت عقدى است متفاوت با همه عقود چرا که بر اساس یک قرارداد شخص سرنوشت خود را به دست دیگرى مى سپارد . وی افزود : نگاه به وکلاى دادگسترى نباید نگاه کاسبی باشد چرا که این نگاه آسیب زا است .

رییس دادگستری خوزستان با اشاره به نقش وکلا در بسط عدالت و کشف حقایق گفت : وکیل همراه دستگاه قضا در کشف حقیقت و تحقق عدالت مى باشد ، لذا باتوجه به اهمیت این حرفه ، رقابت بین وکلا باید رقابت در علم و اخلاق باشد

در پایان موضوع جلسات دادرسی الکترونیکی و ضرورت تعامل در این خصوص نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان بر ضرورت ادامه ارتباط و کسترش همکاری در زمینه حمایت از حقوق عامه نیز مورد تاکید حاضرین در جلسه قرار گرفت