آشغال

این روزها خیابان‌های اهواز پُر از آشغال شده است. این آشکارترین و عریان‌ترین علامت وجود مشکل در مدیریت شهری است. گمان نمی‌کنم پیامی شفاف‌تر از این باشد که ایهاالناس اهواز مسئله‌مند است. میشل فوکو متفکر فرانسوی می‌گوید ما در زندگی جمعی، علی‌الاصول، زندگی را درونی می‌کنیم؛ چونان هوایی که تنفس می‌کنیم. زندگی در سطح ناخودآگاه […]

این روزها خیابان‌های اهواز پُر از آشغال شده است. این آشکارترین و عریان‌ترین علامت وجود مشکل در مدیریت شهری است. گمان نمی‌کنم پیامی شفاف‌تر از این باشد که ایهاالناس اهواز مسئله‌مند است. میشل فوکو متفکر فرانسوی می‌گوید ما در زندگی جمعی، علی‌الاصول، زندگی را درونی می‌کنیم؛ چونان هوایی که تنفس می‌کنیم. زندگی در سطح ناخودآگاه ما قرار دارد. درواقع زندگی در بادی امر برای ما بدیهی و طبیعی است؛ اما ناگهان اموری از زندگی به رخ ما کشیده می‌شود، ما متوجه امور می‌شویم، ما به امور فکر می‌کنیم و امور به‌تدریج برای ما تبدیل به مسئله می‌شوند. به‌عبارتی‌دیگر از آن‌وقتی که نسبت به امور خودآگاه می‌شویم، امور برای ما بالقوه تبدیل به مسئله می‌شوند. این خودآگاهی از خلال فرآیندی گفتمانی صورت می‌گیرد. فوکو به این فرآیند «آشنایی‌زدایی» می‌گوید.

شاید در کمتر جایی در ایران چون اهواز، این‌چنین مسئله‌مند شده باشد. این روزها مردم به سفر می‌روند و می‌بینند و مقایسه می‌کنند. اهوازی‌ها مسئله‌های دیگر شهرها را با مسئله‌های خود مقایسه می‌کنند. من در سفر به سیرجان که یک شهر کوچک کویری است. سیرجان را زیبا و عاری از پسماند شهری و آلودگی‌های آب و هوایی دیدم. شهرداریْ، شهری پاک و تمیز و بدون دغدغه برای زندگی مردم مهیا کرده است. شهرداری سیرجان، پلاستیک‌های زباله را خود در سطل‌های شهری جاسازی می‌کند و در زمان‌های مشخص و در چند نوبت در شبانه‌روز جمع‌آوری کرده و پلاستیک‌های جدید را جایگزین می‌کند. به عکسی که شنبه هفته گذشته بعد از نماز صبح گرفتم نگاه کنید. من مقایسه می‌کنم و فکر می‌کنم و مسئله‌مند می‌شوم.

آیا این مدیریت شهری در اهواز شایسته مردمانش هست؟!

اپ