جریان رودخانه دز در پایین دست بطور کامل متوقف شد

سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی خوزستان گفت: علیرغم تذکرات پی در پی تشکلهای کشاورزی به سازمان آب و برق و در حالی که سد دز نسبت به سال های قبل از نظر منابع آبی در شرایط بسیار مطلوبی بسر می برد متاسفانه سازمان آب و برق بدلایل نامعلومی، منبع تهیه آب این رودخانه را تنها […]

سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی خوزستان گفت: علیرغم تذکرات پی در پی تشکلهای کشاورزی به سازمان آب و برق و در حالی که سد دز نسبت به سال های قبل از نظر منابع آبی در شرایط بسیار مطلوبی بسر می برد متاسفانه سازمان آب و برق بدلایل نامعلومی، منبع تهیه آب این رودخانه را تنها منوط به زه آب اراضی شبکه های آبیاری شمال خوزستان نموده است.

سید لطیف سیف السادات افزود: امروز ۲۷ خرداد در پی چندین روز کاهش شدید آورد رودخانه در پایین دست رودخانه دز متاسفانه جریان آب بطور کلی متوقف و هزاران کشاورز امستقر در انتهای رودخانه دز و کشت های مستمر آنها از آب محروم شدند.

وی گفت: بنظر می رسد برنامه ریزانِ آب که از دولت قبل به جا مانده اند با دادن آمار و اطلاعات غلط به مدیرعامل سازمان آب و برق و استاندار قصد بحران سازی های اجتماعی را دارند.

وی گفت: در شرایطی که سد دز تنها سد موجود بر روی رودخانه دز می باشد و در نتیجه مطمعن ترین منابع تجدید پذیر را دراختیار داردو با وجود منابع آب بسیار مطلوب در این سد، این وضعیت؛ غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول است.

سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی خوزستان گفت: تشکلهای کشاورزی استان با حسن نیت، این فرصت را برای مدیرعامل جدید سازمان آب و برق فراهم نمودند که وی بر اداره سازمان مسلط گردد ولی اتفاقات ناخوشایند چند روز گذشته در حوضه سد مارون که منجر به تنش های اجتماعی در آن منطقه گردید و اتفاق امروز پیرامون خشک شدن رودخانه دز باعث کمرنگ شدن این امیدها گردیده است.

سید لطیف سیف السادات افزود: شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی استان امیدوار است آقای مهندس صدریان فر بعنوان مدیری انقلابی و متعهد با بانیان هر دو حادثه شومِ رخ داده پیرامون بی حرمتی به کشاورزان حوضه مارون توسط مدیرعامل سد مارون و همچنین خشک نمودن رودخانه دز در روز جاری باعاملان این سوء مدیریتها برخورد جدی نماید.