نقدی بر دفاعیه شهرداری اهواز

متعاقب حکمی که در تاریخ ١۴٠١/٠٣/٠١ از سوی دیوان عدالت اداری صادر و منجر به انفصال از خدمت شهردار اهواز شده، روز گذشته اداره کل حقوقی شهرداری اهواز دفاعیه ای صادر کرده که بسیار ضعیف، ناکارآمد و به نوعی فرافکنی می باشد. *اولاً؛* سرپرست حقوقی شهرداری بر این نکته تاکید کرده که پرونده ی مورد […]

متعاقب حکمی که در تاریخ ١۴٠١/٠٣/٠١ از سوی دیوان عدالت اداری صادر و منجر به انفصال از خدمت شهردار اهواز شده، روز گذشته اداره کل حقوقی شهرداری اهواز دفاعیه ای صادر کرده که بسیار ضعیف، ناکارآمد و به نوعی فرافکنی می باشد.

*اولاً؛* سرپرست حقوقی شهرداری بر این نکته تاکید کرده که پرونده ی مورد نظر مربوط به قبل از دوره‌ی آقای امینی (شهردار اهواز) بوده و شاکی از زمان انتصاب نامبرده، هیچ مراجعه ای به شهرداری اهواز نداشته است. درحالیکه اگر به نص صریح رأی صادره توجه کنید، دلیل اصلی صدور حکم انفصال، *استنکاف از اجرای دادنامه ی شماره ۹۸۰۳۹۳۴* اعلام شده و اجرای دادنامه ی مذکور یک الزام قانونی بوده و ارتباطی به مراجعه یا عدم مراجعه ی فرد شاکی ندارد.

*ثانیاً؛* اداره‌ی حقوقی شهرداری اهواز در بخشی از دفاعیه ی خود، پا را از قواعد قانونی و عرفی فراتر نهاده و با ذکر این موضوع که :*«در بررسی ملاحظه گردید که از سوی شعبه محترم رسیدگی کننده به تمامی مستندات و مدارک مربوط به این پرونده ارایه شده از سوی شهرداری اهواز توجه کافی صورت نپذیرفته»*، خود را در مقام قضاوت قرار داده و ضمن در پیش گرفتن یک روش هنجارشکنانه، در صدد تقلیل شأن مقام محترم قضائی و زیر سوال بردن علم و سواد ایشان برآمده است.

*ثالثاً؛* اگر بنا بر دفاعیه ی منتشر شده، مدارک شهرداری کامل بوده و دلیل صدور این حکم فقط *عدم توجه کافی شعبه ی رسیدگی کننده به مستندات بوده*، پس چه لزومی داشت که در پایان دفاعیه اعلام کنند که *در صدد تهیه و جمع آوری مدارک مربوط* هستند؟!!!

البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که با توجه به نوع ارتباط آقای امینی با معاون وزیر کشور (جمالی نژاد) و یکی از نمایندگان مجلس ( که شهرداری در زمان آقای امینی بعنوان حیاط خلوت ایشان درآمده) و نیز نسبت فامیلی مدیر کل دفتر شهردار (شمس) با یک مقام عالیرتبه، امکان اعمال فشار به دیوان عدالت اداری جهت شکستن این حکم بسیار است ولی امیدواریم دستگاه محترم قضا همچون همیشه ضمن حفظ استقلال خود، با قاطعیت که در حکم صادره نیز به چشم می خورد، این داستان‌ را به نفع مردم مظلوم شهر اهواز به سرانجام برساند.