کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ۴۹ درصد/«موادغذایی فاسد» در صدر شکایات مردمی

با ادامه روند کنترلی کرونا در کشور، رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز مجددا کاهش یافته و به ۴۹ درصد رسیده است. این کاهش در رعایت سایر پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری و تهویه هوا نیز تا حدودی به چشم می‌آید؛ این درحالیست که متخصصان همچنان برای رعایت شیوه‌نامه‌های ضدکرونا تاکید دارند. بر اساس […]

با ادامه روند کنترلی کرونا در کشور، رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز مجددا کاهش یافته و به ۴۹ درصد رسیده است. این کاهش در رعایت سایر پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری و تهویه هوا نیز تا حدودی به چشم می‌آید؛ این درحالیست که متخصصان همچنان برای رعایت شیوه‌نامه‌های ضدکرونا تاکید دارند. بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ (از ۱۴ تا ۲۱ خرداد ماه)، همچنان پایین و بالغ بر ۴۹.۶۶ درصد بوده است.روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ۱۴ تا ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۷۱.۱۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان تهران با ۴۶.۱۸ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۴ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد بوده است که فرودگاه‌ها با ۹۴.۵۹ درصد بیشترین میزان رعایت و پاساژها با ۵۰.۳۰ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.بنابر اعلام وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه بالغ بر ۴۳.۶۷ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۶۳.۶۸ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به اصفهان با ۳۲.۰۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳.۶۷ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۱.۸۹ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به استخرهای شنا و مراکز تفریحی با ۳۰.۴۰ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۷۶ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۵۸.۵۲ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۳۴.۳۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۴ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۷۶ درصد بوده که استادیوم‌ها با ۸۴.۸۵ درصد بیشترین درصد رعایت و پاساژها با ۳۶.۳۰ درصد کمترین میزان رعایت پروتکل فاصله‌گذاری را داشته‌اند.

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۱ تا ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱، ۵۵.۴۶ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۷۴.۶۳ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به کهگیلویه و بویر احمد با ۴۷.۴۵ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۴ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، ۵۵.۴۶ درصد بوده است. فرودگاه‌ها با ۹۴.۵۹ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۹.۸۳ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۱۶۳۷۳۶ مورد بازرسی انجام شده است.همچنین طی این مدت تعداد ۲۸۱۲۸ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۶۹۲ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده ۶۷۰۵ تماس بوده و تعداد کل شکایات ثبت شده ۲۳۴۷ شکایت بوده است.شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، در صدر جدول قرار گرفته است.بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها است که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان گزارش شده است.