مردم خوزستان و آبادان صاحبان اصلی و حامیان راستین انقلاب اسلامی هستند

مردم ریشه دار خوزستان و شهرستان آبادان به انقلاب و نظام پایبد هستند و جواب محکمی به معاندین خواهند داد. مهندس هوشنگ صالح راد رئیس جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان در پیامی ضمن تسلیت و همدردی با مردم شرافتمند آبادان و خوزستان در رابطه با حادثه مترو پل آبادان عنوان […]

مردم ریشه دار خوزستان و شهرستان آبادان به انقلاب و نظام پایبد هستند و جواب محکمی به معاندین خواهند داد. مهندس هوشنگ صالح راد رئیس جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان در پیامی ضمن تسلیت و همدردی با مردم شرافتمند آبادان و خوزستان در رابطه با حادثه مترو پل آبادان عنوان کرد: مردم آبادان مردمی ریشه دار و اصیل هستند و با همه مشکلات کم توجهی صورت گرفته مردمی با اصالت و داری تاریخی پر افتخار که ۸ سال دفاع مقدس از پر افتخارترین تاریخ مردم آبادان و خطه خونین خوزستان است و در مسیر انقلاب ثابت کردنند که به آرمانهای انقلاب و امام و نظام پایبد بودن و اجازه سوءاستفاده دشمن را نخواهند داد لکن مطالبات به حقی دارنند که باید به آنها رسیدگی شود و احقاق حق و عدالت اجرا شود .

وی اظهار داشت : وقتی مقام معظم رهبری امام خامنه ای دستور رسیدگی قاطع به پرونده حادثه مترو پل آبادان را صادر نمودن مردم یقین داشته باشند که هیچ مسئولی نمی تواند در این رابطه کوتاهی نماید در هر مقام و منصبی که باشد موظف به اطاعت و اجرای مقام عظمای ولایت هست در این رابطه مردم شرافتمند آبادان بدانند که فرزندان شما در جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان تمام موارد را رصد نموده و تا احقاق حق مردم کنار مردم خواهند بود و به مسئولین میدانی که شبانه روز در حال تلاش جهت حل مشکل در محل حادثه حضور شبانه روزی دارنند با تمام ظرفیت کمک خواهیم کرد اما این احقاق حق زمانی محقق خواهد شد و عدالت اجرا خواهد شد و مسئولین بتوانند خوب مدیریت نماید که مردم عزیز و ولایت مدار آبادان صفوف خود را از افرادی که دنبال تخریب و بهم زدن نظم عمومی هستند جدا کرده و با قاطعیت در مقابل موج سواران ایستادگی نمایند و نقش های دشمنان انقلاب و مردم نقشه بر آب شود تا آرامش به شهر ستان حاکم گردد و بتوان با آرامش کار را مدیر نمود و از خطرات احتمالی این حادثه کاسته شود.

صالحی راد در ادامه از قبایل و مردم غیرتمند آبادان که تاریخ دفاع از وطن و مردانگی آنها مشهود است و در دفاع ۸ ساله جنگ تحمیلی با دادن خون و دفاع از شرف و سرزمین حتی یک وجب از این خاک عزیز را تسلیم دشمن ندادن امروز و در این زمان وقت آن است که شیوخ محترم قبایل آبادان با شناخت کامل از هدف دشمن پیش قدم بشوند و در روشن سازی جوانان خود اقدام نموده دشمنان را ناکام بگذارند
امروز دشمنان قبایل و مردم خوزستان و آبادان با چهرهای دیگری وارد میدان شدن و قصد دارنند در استان و شهرستان نا آرامی ایجاد کنند و به اموال مردم با تخریب و آتش زدن خسارت وارد نموده برای رادیوهای بیگانه و دشمنان کشور و مردم خوراک تبلیغاتی درست کنند بدون شک مردم انقلابی و اقوام خوزستان از همه اقوام این اجازه را به دشمن نخواهند داد و گفن پوش پشت سر مسئولین دل سوز نظام حرکت خواهند کرد و آبادان قهرمان برای همیشه قهرمان خواهد ماند و جوانان انقلابی عشایر و همه مردم آبادان برای حمایت از نظام و انقلاب جلوی این معاندین خواهند ایستاد و جواب دندان شکن به این افراد خرابکار خواهند داد.

وی در این پیام با اشاره حماسه بزرگ مردم عرب در مقابله با استعمار پیر انگلیس عنوان نمودن امروز فرزندان شهدا جنگ جهاد مردم و قبایل عرب با غیرت که در همه مسیر نظام و انقلاب با تمام مشکلات همراه و همگام هستن امروز هم باید به میدان روشنگری ورود نمایند و حرکت بزرگ روشنگری و شناخت ترفند دشمن در منطقه توسط شیوخ عشایر و فرزندان انقلابی منطقه صورت گیرد میدان جنگ عوض شده امروز دشمن قصد فریب جوانان ما را دارد که بزرگان عشایر سادات و شیوخ که همیشه خط مقدم جهاد بودن امروز هم باید در وسط میدان ورود کنند و جوانان عشایر را روشن و در مقابل دشمن پشت پرده ایستادگی و با روشنگری از وطن دفاع کنیم .

صالح راد افزود :از مسئولین خواستن به مطالبات مردم توجه ویژه صورت گیرد و مسببین این حادثه در هر مقام و پستی با قاطعیت تمام و بدون هیچ کوتاهی اعمال قانون شود و این غدها ی چرکین فساد و رانت از استان بطور کامل پاک سازی شود تا مردم به نظام و انقلاب امید وارتر شوند و اعتماد مردم بیشتر شود.مردم خواستار احقاق حق و اجرای عدالت هستند .

صالح راد عنوان نمودن در گام دوم انقلاب یکی از ارکان مهم سند راهبری و منشور حکومتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری امام خامنه ای فساد ستیزی و اجرای عدالت است که انتظار می رود همانگونه که مردم تا به حال پای انقلاب و نظام و آرمانهای آن ایستادن مسئولین هم با قاطعیت در این حادثه اجرای عدالت صورت گیرد و احقاق حق مردم و بازماندگان حادثه صورت گیرد و مجرمین این حادثه به اشدت مجازات محکوم شوند تا درس عبرتی شود برای دیگران تا حتی از فکر کردن به رانت هم هراس داشته باشند .