وضعیت دارو از بحران خارج شده است

رییس سازمان غذا و دارو گفت: سال گذشته از نظر تامین دارو با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اما با زحمات فراوان در نظام دارویی و انجمن های دارویی، با تمام سختی های پیش رو، به موفقیت های خوبی دست یافتیم و اکنون وضعیت دارو از حالت بحران و چالش خارج شده است.«رسول دیناروند»افزود: ثبات دارویی […]

رییس سازمان غذا و دارو گفت: سال گذشته از نظر تامین دارو با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اما با زحمات فراوان در نظام دارویی و انجمن های دارویی، با تمام سختی های پیش رو، به موفقیت های خوبی دست یافتیم و اکنون وضعیت دارو از حالت بحران و چالش خارج شده است.«رسول دیناروند»افزود: ثبات دارویی در کشور بگونه ای است که رضایت مدیران تراز اول کشور نیز فراهم شده و اکنون نیز با توجه به عبور از شرایط دشوار، انتظار مردم از ما فراتر رفته است.وی ادامه داد: براساس نظرسنجی های صورت گرفته، در سال گذشته مهمترین اولویت مردم در حوزه سلامت تامین دارو بود، به نحویکه 70 درصد شرکت کنندگان در آن نظرسنجی دغدغه اصلی خود را مشکلات مربوط به تامین دارو مطرح کردند و با فاصله 20 درصدی به سایر اولویت های خود اشاره داشتند.

81311600-5949486

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: امسال خوشبختانه اولویت مردم در حوزه سلامت دیگر تامین دارو نیست و این بدین معنی است که داروی کشور از حالت بحران و چالش خارج شده است.دیناروند با بیان اینکه اطمینان دارم اقدامات اساسی تری نیز برای مردم که صاحبان اصلی این کشور هستند، می توانیم انجام دهیم، افزود: از جامعه داروسازی چند توقع اساسی و مهم دارم، و یکی اینکه داروی ایرانی از لحاظ کمی و کیفی ارتقا یابد، هرچند نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد و با فعالیت یک یا دو ساله حل نمی شود.وی ادامه داد: مردم باید بتوانند به صورت معناداری به داروی ایرانی تکیه کنند.معاون وزیر بهداشت خواسته دیگر خود را ایجاد ثبات در بازار دارویی کشور عنوان کرد و افزود: این ثبات باید بگونه ای باشد تا کمبود دارو و جهش قیمت را به حداقل برسانیم و قیمت ها را به سمت کاهش سوق دهیم.

دیناروند خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده سازمان غذا و دارو اعلام می کنم نه تنها دارو افزایش قیمت نمی یابد، بلکه قیمت داروهای وارداتی نیز بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.وی با بیان اینکه داروها باید قیمت منطقی و منطقه ای داشته باشند افزود: با شرکت های چند ملیتی ملاقات هایی داشته ایم که نتایج آن موجب کاهش قیمت برخی داروها بین 40 تا 50 درصد شده است.دیناروند با بیان اینکه باید از تولید داخل حمایت کنیم، گفت: باید تلاش کنیم برای مواد اولیه داخلی و فرآورده های ساخت داخل شرایط رقابت ایجاد شود.رییس سازمان غذا و دارو دخطاب به جامعه داروسازان افزود: این قشر از جامعه باید اطمینان داشته باشند گوش ما شنوای صحبت های آنان است و در تصمیم گیری های سازمان غذا و دارو سهم خواهند داشت.دیناروند ابراز امیدواری کرد، با کمک همه مسوولان، در آینده ای نزدیک کشور را به تراز مثبت دارویی برسانیم، یعنی صادرات دارو را بیشتر از واردات آن شاهد باشیم.وی افزود: اگر این اتفاق بیافتد، می توانیم ادعا کنیم صنعت داروسازی کشور موفق بوده و جهانی شده ایم، در این صورت مردم نیز به داروی ایرانی اطمینان خواهند داشت.