شب قدر، قدر لطف خداوند به خودمان را بدانیم

یک استاد حوزه و دانشگاه در مورد اهمیت شب‌های قدر گفت: اگر در شب قدر اندازه لطف خدا به خودمان را درک‌ کنیم، آنگاه این شب می‌تواند بهتر از هزار شب باشد که ما با دانستن قدر، منزلت، اندازه و جایگاه خودمان و نعمت‌هایی که خداوند به ما لطف کرده است راهی به سوی آینده‌ای […]

یک استاد حوزه و دانشگاه در مورد اهمیت شب‌های قدر گفت: اگر در شب قدر اندازه لطف خدا به خودمان را درک‌ کنیم، آنگاه این شب می‌تواند بهتر از هزار شب باشد که ما با دانستن قدر، منزلت، اندازه و جایگاه خودمان و نعمت‌هایی که خداوند به ما لطف کرده است راهی به سوی آینده‌ای مقدر شده و مملو از خوبی‌ها، زیبایی‌ها و نیکی‌ها پیدا کنیم.

حجت‌الاسلام محمد پیکری - استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: اگر در شب قدر اندازه‌ها را درک کنیم به این معنا که اندازه لطف خدا به خودمان را درک و توانایی‌های خودمان را به اندازه نعمت‌هایی که خدا به ما ارزانی داشته بدانیم شب قدر ما قدر دانسته شده است.وی. ادامه داد: با درک این نعمت‌ها و لطف‌های خدا به خودمان آنگاه این شب می‌تواند بهتر از هزار شب باشد که ما با دانستن قدر، منزلت، اندازه و جایگاه خودمان و نعمت‌هایی که خداوند به ما لطف کرده است راهی به سوی آینده‌ای مقدر شده و مملو از خوبی‌ها، زیبایی‌ها و نیکی‌ها پیدا کنیم.این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: امشب، شب قدر است، برای کسی که قدر لطف خدا به خوش را بداند.