انتقاد مقتدایی از تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واریز نشدن پاداش پایان خدمت فرهنگیان گفت که بیش از ۱۱ ماه است پاداش خدمت فرهنگیان پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه همچنان تاریخی را برای واریز اعلام نکرده است.عباس مقتدایی گفت: چندی پیش شکایت و تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ […]

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واریز نشدن پاداش پایان خدمت فرهنگیان گفت که بیش از ۱۱ ماه است پاداش خدمت فرهنگیان پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه همچنان تاریخی را برای واریز اعلام نکرده است.عباس مقتدایی گفت: چندی پیش شکایت و تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان با امضای بیش از ۵۰ نفر از همکاران در مجلس تقدیم هیات رئیسه شد که هیات رئیسه و معاونت نظارت مجلس، این تقاضا را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.

وی افزود: در این باره سازمان برنامه و بودجه پاسخی به کمیسیون اجتماعی ارسال کرده مبنی بر اینکه درسال جاری این پرداخت صورت می گیرد منتها بیش از ۱۱ ماه است که پاداش خدمت فرهنگیان پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه همچنان تاریخی را برای واریز اعلام نکرده است.نماینده اصفهان در پایان اظهار کرد: بر این اساس ما به رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم که از پاسخ سازمان برنامه و بودجه قانع نشدیم و خواستار پیگیری شکایت و ارجاع به قوه قضائیه هستیم؛ صرفا واریز پول بازنشستگان پاسخی برای اقناع نمایندگان است.