مشکلات همه گیری کووید-۱۹ برای پزشکان عمومی در جهان

بررسی مطالعات جهانی نشان داد که همه گیری کووید-۱۹ باعث شد بسیاری از پزشکان عمومی در سراسر جهان احساس افسردگی، اضطراب و در برخی موارد فرسودگی کنند.متخصصان. مطالعات انجام شده را بررسی کرده و ۳۱ تحقیق را شناسایی کردند که به ارزیابی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر آرامش روان و سلامت پزشکان عمومی پرداخته بودند.نظام […]

بررسی مطالعات جهانی نشان داد که همه گیری کووید-۱۹ باعث شد بسیاری از پزشکان عمومی در سراسر جهان احساس افسردگی، اضطراب و در برخی موارد فرسودگی کنند.متخصصان. مطالعات انجام شده را بررسی کرده و ۳۱ تحقیق را شناسایی کردند که به ارزیابی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر آرامش روان و سلامت پزشکان عمومی پرداخته بودند.نظام سلامت در کشورهای مختلف متفاوت است و در این بررسی سه مطالعه انجام شده در مورد پزشکان عمومی شاغل در انگلیس مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعات از طیف وسیعی از معیارها برای ارزیابی سلامت روان استفاده شده و فاقد معیارهای ارزیابی پیش از همه گیری بوده که مقایسه را دشوار کرده است.

با این حال، موضوعات مشترکی وجود داشت که تاکید کننده مشکلاتی است که پزشکان عمومی در سراسر جهان با آنها مواجه هستند.به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، عوامل استرس زا در دوران همه گیری شامل تغییر شیوه‌های کاری، قرار گرفتن در معرض بیماری کووید-۱۹، کمبود تجهیزات حفاظت شخصی، عدم آمادگی برای مواجهه با همه گیری و ارتباطات ضعیف در بخش‌های بهداشتی بود که سلامت روان پزشکان عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.