روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

در هفته ۱۰۸ همه‌گیری کرونا در کشور بستری ناشی از کووید ۱۹ در تمام استان‌های کشور کاهش یافته و فوت نیز در ۲۴ استان نزولی شده است. بر اساس بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اسفند ماه ، مصادف با هفته ۱۰۸ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی […]

در هفته ۱۰۸ همه‌گیری کرونا در کشور بستری ناشی از کووید ۱۹ در تمام استان‌های کشور کاهش یافته و فوت نیز در ۲۴ استان نزولی شده است. بر اساس بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اسفند ماه ، مصادف با هفته ۱۰۸ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۵۲۷۰ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۹۴۷ مورد و تعداد بستری جدید نیز در هفته اخیر ۵۳۰۰ مورد بوده است.