آمار مصدومان چهارشنبه سوری به بیش از ۱۷۰۰ تن رسید/ ۱۰۰ نفر دچار قطع عضو شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: بر اساس آماری که تا ساعت ۲۳ جمع بندی کردیم مجموع تعداد جانباختگان و مصدومان حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری به هزار و ۷۳۰ نفر رسیده است. مجتبی خالدی در ادامه گفت: از تعداد کل مصدومان ۳۵ نفر در محل درمان شدند و ۲۵۳ نفر در بیمارستان بستری شدند. […]

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: بر اساس آماری که تا ساعت ۲۳ جمع بندی کردیم مجموع تعداد جانباختگان و مصدومان حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری به هزار و ۷۳۰ نفر رسیده است. مجتبی خالدی در ادامه گفت: از تعداد کل مصدومان ۳۵ نفر در محل درمان شدند و ۲۵۳ نفر در بیمارستان بستری شدند. ۲۴ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.سخنگوی اورژانس در خصوص تعداد جانباختگان چهارشنبه سوری گفت: تعداد جانباختگان به ۱۷ نفر رسید اما نیاز به تایید پزشکی قانونی دارد و ۱۰۰ نفر هم دچار قطع عضو شدند.خالدی با بیان اینکه به چشمان ۵۵۴ نفر آسیب رسیده است گفت: ۶۱۰ نفر نیز دچار سوختگی شدند.