آغاز واریز «عیدی» بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز /واریز عیدی همه بازنشستگان تا فردا

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از واریز «عیدی» بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز خبر داد. میرهاشم موسوی ضمن تشکر از دولت به ویژه رئیس جمهور که دستور دادند تا از محل بدهی دولت به تامین اجتماعی، منابعی در قالب اوراق تامین شود گفت: همچنین از محل منابع دیگر، عیدی بازنشستگان از امروز واریز می‌شود.وی که در […]

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از واریز «عیدی» بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز خبر داد. میرهاشم موسوی ضمن تشکر از دولت به ویژه رئیس جمهور که دستور دادند تا از محل بدهی دولت به تامین اجتماعی، منابعی در قالب اوراق تامین شود گفت: همچنین از محل منابع دیگر، عیدی بازنشستگان از امروز واریز می‌شود.وی که در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد افزود: از امروز فرآیند پرداخت عیدی را شروع کردیم و در مرحله اول تا یکی دوساعت آینده مبلغ عیدی برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر واریز می‌شود و تا فردا عیدی به حساب همه بازنشستگان واریز می‌شود.