بازدید استاندار خوزستان از کمپ معتادان متجاهر شهید فرجوانی

استاندار خوزستان از کمپ معتادان متجاهر شهید فرجوانی بازدید کرد .استاندار خوزستان به همراه سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) و دیگر مدیران متولی از کمپ معتادان متجاهر واقع در پادگان شهید فرجوانی بازدید کرد.* دکتر خلیلیان در بازدید از این کمپ ضمن گفتگو با مددجویان از نزدیک در جریان امور و آخرین وضعیت کمپ […]

استاندار خوزستان از کمپ معتادان متجاهر شهید فرجوانی بازدید کرد .استاندار خوزستان به همراه سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) و دیگر مدیران متولی از کمپ معتادان متجاهر واقع در پادگان شهید فرجوانی بازدید کرد.*

دکتر خلیلیان در بازدید از این کمپ ضمن گفتگو با مددجویان از نزدیک در جریان امور و آخرین وضعیت کمپ قرار گرفت.استاندار خوزستان در ادامه از دهکده اقتصاد مقاومتی این مرکز شامل گلخانه، پرورش ماکیان، کارگاه خیاطی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارایه شده بازدید کرد و بر توانمندسازی این افراد پس از ترخیص از کمپ تاکید کرد.