صلح و سازش ،پایان نزاع دو خانواده در گتوند

اِنَ اَفضَلَ الصَدَقَهِ اصلاحُ ذاتِ البَینِ ،اصلاح وسازش میان مسلمانان برای انسان بالاترین صدقه و احسان به شمار می آید /پیامبر گرامی اسلام ( ص) مواعظ عدیده ۱۹).بنا به درخواست و پیگیری های تعدادی ای از اهالی صلح طلب شهرک شهید سلطانی شهرستان گتوند از گروه صلح و سازش در خصوص درگیری دو خانواده سواری […]

اِنَ اَفضَلَ الصَدَقَهِ اصلاحُ ذاتِ البَینِ ،اصلاح وسازش میان مسلمانان برای انسان بالاترین صدقه و احسان به شمار می آید /پیامبر گرامی اسلام ( ص) مواعظ عدیده ۱۹).بنا به درخواست و پیگیری های تعدادی ای از اهالی صلح طلب شهرک شهید سلطانی شهرستان گتوند از گروه صلح و سازش در خصوص درگیری دو خانواده سواری در این شهرک و پیرو همکاری و مساعدت دادستان محترم و قاضی محترم پرونده و فرماندهی محترم نیروی انتظامی سرهنگ عبدالی ، بزرگان و ریش سفیدان و شیوخ عرب با گروه صلح و سازش بخش عقیلی و شهر جنت مکان جلسه ای امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در مقر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان گتوند تشکیل دادند که پس از تبادل صحبت های صورت گرفته با طرفین دعوا و پا درمیانی بزرگان و ریش سفیدان این نزاع ختم به خیر گردید

جا دارد از دادستان محترم و قاضی محترم پروند و فرماندهی محترم نیروی انتظامی و همه پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی که در جهت صلح و سازش بین این برادران ما را یاری کردن نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشیم

*روابط عمومی صلح و سازش بخش عقیلی و شهر جنت مکان شهرستان گتوند*