کمالی : سند ملی مهارت آموزی و اشتغال سربازان تصویب شد

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح از تصویب سند ملی مهارت آموزی اشتغال سربازان خبر داد.سردار موسی کمالی در این باره گفت: سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در چهار محور مهارت آموزی متناسب با نیازها، بهره گیری از ظرفیت های ملی، استقرار سامانه های مهارت […]

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح از تصویب سند ملی مهارت آموزی اشتغال سربازان خبر داد.سردار موسی کمالی در این باره گفت: سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در چهار محور مهارت آموزی متناسب با نیازها، بهره گیری از ظرفیت های ملی، استقرار سامانه های مهارت و اشتغال و حمایت از کارآفرینی و اشتغال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه این راهبردهای چهارگانه دارای ۱۵ سیاست اجرایی هستند، گفت: آینده پژوهشی مشاغل و مهارت ها، حمایت از تشکیل تعاونی های متشکل از کارکنان وظیفه ماهر، ساماندهی و تربیت مربی دوره های مهارت آموزی سربازان، ایجاد ارتباط میان سامانه های مشاوره تحصیلی و هدایت تحصیلی، اعطای تسهیلات حمایتی، خوداشتغالی و کارآفرینی و... از جمله این سیاست های اجرایی ۱۵ گانه است.کمالی افزود: این سند که چندی پیش به تصویب رسید به زودی و در جلسه ای با حضور ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین با حضور شماری از وزرا و روسای سازمان ها و دستگاه های مسئول در مهارت آموزی سربازان رونمایی نیز خواهد شد.به گفته کمالی، رونمایی از این سند به منزله ابلاغ آن محسوب می شود و دستگاه های مختلف و دارای مسئولیت نیز باید از آن پیروی کنند.