امیره ، نماد شجاعت دختران اهوازی است

امیره نماد شجاعت دختران اهوازی است. در ادامه تکریم و پاسداشت کار انسانی بزرگ و دلیرانه امیره بروایه دختر ۶ ساله اهوازی در راستای نجات یک کودک دیگر از مرگ حتمی هنگام سقوط در فاضلاب روباز کوی سادات ، روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه ، دکتر مسعود اسدی رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با تقدیم […]

امیره نماد شجاعت دختران اهوازی است. در ادامه تکریم و پاسداشت کار انسانی بزرگ و دلیرانه امیره بروایه دختر ۶ ساله اهوازی در راستای نجات یک کودک دیگر از مرگ حتمی هنگام سقوط در فاضلاب روباز کوی سادات ، روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه ، دکتر مسعود اسدی رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با تقدیم لوح یادبود و هدایایی از اقدام شجاعانه و ماندگار این قهرمان کوچک خوزستانی تجلیل کرد

دکتر اسدی در گفتگویی کوتاه گفت : اقدام و شجاعت امیره بروایه (الحایی سحر) باتوجه به سن و سال اش ستودنی و قابل تکریم می باشد. امیره بدون ترس و واهمه و با هوشمندی و بی آنکه خود را در آن شرایط ببازد توانست کودکی دیگر را از مرگ حتمی در فاضلاب روی باز کوی سادات اهواز نجات دهد.

اسدی افزود : شجاعت امیره درسی ماندگار برای همه ماست و سایر دستگاه های مسئول باید روحیه ای این دختر را بعنوان یک الگو و سرمشق ، آموزش و گسترش دهند ، شجاعت امیره باعث افتخار همه خوزستانی هاست