ربیعی سفیر نهادهای مردم نهاد در دولت شد

سازمانهای مردم نهاد در نخستین نشست خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی را به عنوان سفیر نهادهای مردمی در دولت انتخاب کردند. علی ربیعی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از سایت گفت وگوی اجتماعی که با حضور 40 سازمان مردم نهاد برگزار شده بود، گفت: مسئولان حوزه کار در نظر […]

سازمانهای مردم نهاد در نخستین نشست خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی را به عنوان سفیر نهادهای مردمی در دولت انتخاب کردند. علی ربیعی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از سایت گفت وگوی اجتماعی که با حضور 40 سازمان مردم نهاد برگزار شده بود، گفت: مسئولان حوزه کار در نظر دارند باب گفت وگوی اجتماعی پیرامون مهمترین مسایل اجتماعی را باز کنند زیرا بحث کردن پیرامون مسایل اجتماعی بدون دیدگاه اندیشمندان و بدون همراهی نهادهای مردم نهاد که به فعالیت اجتماعی می پردازند، چندان فایده ای ندارد.وی افزود: یکی از وجوه تمایز دولت تدبیر و امید با دولت های پیشین در به رسمیت شناختن مسایل اجتماعی است و شناختن آسیب و پاک نکردن صورت مساله خود گام مهمی در رفع مسایل این حوزه است.

81297493-5926359

وی ادامه داد: بحث کردن در مورد آسیب های اجتماعی چند خاصیت دارد که ضمن حل مساله از طرح غلوآمیز و دشوار حل مسائل می کاهد بنابراین ما باید به سمت علاج واقعیت ها حرکت کنیم.وی ادامه داد: طرح مساله، واقعی دیدن مساله و حل منطقی از مهمترین اهداف مسئولان حوزه رفاه اجتماعی است.ربیعی افزود: آسیب های اجتماعی در نظر دولت چنان از اهمیتی برخوردار است که فردا گزارشی از آسیب های اجتماعی در هیات دولت ارائه خواهد شد که این اتفاق بسیار مهمی است بنابراین ما سعی می کنیم با همراهی دیگر دستگاهها سازو کارهای مناسبی را در این خصوص پیگیری کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما در نظر داریم باب گفت وگوی اجتماعی پیرامون مهمترین مسایل اجتماعی را باز کنیم زیرا بحث کردن پیرامون مسایل اجتماعی بدون توجه به دیدگاه اندیشمندان و همراهی نهادهای مردم نهاد که به فعالیت اجتماعی می پردازند، چندان فایده ندارد و ما باب گفت وگو را برای هر دو گروه با رونمایی از سایت گفت وگوی اجتماعی باز کرده ایم تا به صورت مجازی این گفت وگوها صورت بگیرد و با برگزاری جلساتی آنها تکمیل شوند.

ربیعی با تاکید بر اینکه تاثیر نهادهای مردم نهاد بر سیاستگذاری ها بسیار زیاد است، تصریح کرد: قصد داریم نهادهای مردم نهاد را در جهت کاهش آسیب های اجتماعی به خدمت بگیریم لذا طی یکسال اخیر در بخش هایی که با نهادها کار کردیم و ایده هایی که از آنها شکفته شد، بسیار بدیع و ناشی از یک کنش مستقیم و درگیر شدن با پدیده های اجتماعی بود که بسیار هم ناب و عملی بودند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت به تنهایی نمی تواند یکه تاز و عنصر بی بدیل و پرقدرت در فهم مسائل باشد بنابراین حل مسایل اجتماعی را باید اجتماعی و از دولتی کردن به سوی اجتماعی کردن حرکت کرد. به عنوان مثال در سازمان بهزیستی دولت به تنهایی یکه تاز عمل نمی کند بلکه باید نهادهای مردم نهاد هم درگیر مسایل شوند.وی در ادامه از خانواده به عنوان بنیادی ترین و مهمترین نهاد اجتماعی یاد کرد و گفت: نهادهای اجتماعی، دولت و خانواده این پیوستار را تکمیل می کنند.

ربیعی ادامه داد: دولت به عنوان یک نهاد سیاسی کنش اجتماعی را با این پیوستار حل می کند.وی افزود: داشتن سیاست رفاهی شفاف، روشن و مشخص از خصلت های دولت تدبیر و امید است که به صورت اثرگذار در حوزه اجتماعی عمل می کند و داشتن این سیاست رفاهی را به رسمیت می شناسیم.وی گفت: بحث من فقط رفاه نیست بلکه سیاست رفاهی منسجم است و این موضوع یکی از مسایلی بود که در مناظره های انتخاباتی نیز گنجانده شده بود.ربیعی در ادامه حمایت غذایی از افراد دچار سوءتغذیه، مادران باردار و شیرده، حمایت از افراد در یکهزار روز اول زندگی و تغذیه مناسب را از جمله سیاست های رفاهی که دولت آن را با جدیت دنبال می کند، دانست.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سیاست رفاهی دولت وجه تمایز این دولت است، اظهار داشت: خوشبختانه ما توانستیم شورای عالی رفاه را فعال کنیم.وی گفت: دولت بر حمایت از زنان، سالمندان و کودکان تمرکز می کند و در نظر دارد آسیب های نوپدید را شناسایی نماید تا امنیت روانی، نشاط اجتماعی افزایش و از کجروی در جامعه و فرد گرایی و تنهایی که در جامعه در حال رواج است، پیشگیری شود.