حج امسال خطرناک است؛ داعش به گذرنامه های حجاج دست پیدا کرده است

روزنامه البلاد الجزایر اعلام کرد کشورهای غربی به کشورهای عربی درباره دستیابی داعش به گذرنامه های حجاج این کشور هشدار دادند و تاکید کردند این گروه می تواند برگزاری مناسک حج امسال را تهدید کند.منابع غربی به کشورهای عربی هشدار دادند داعش برگزاری مناسک امسال حج را تهدید می کند.روزنامه البلاد الجزایر اعلام کرد کشورهای […]

روزنامه البلاد الجزایر اعلام کرد کشورهای غربی به کشورهای عربی درباره دستیابی داعش به گذرنامه های حجاج این کشور هشدار دادند و تاکید کردند این گروه می تواند برگزاری مناسک حج امسال را تهدید کند.منابع غربی به کشورهای عربی هشدار دادند داعش برگزاری مناسک امسال حج را تهدید می کند.روزنامه البلاد الجزایر اعلام کرد کشورهای غربی به کشورهای عربی درباره دستیابی داعش به گذرنامه های حجاج این کشور هشدار دادند و تاکید کردند این گروه می تواند برگزاری مناسک حج امسال را تهدید کند.

به نوشته این روزنامه، چند کشور عربی در پی این هشدارها به ویژه در شمال آفریقا تحقیقات درباره هویت حجاجی را که قصد دارند به عربستان سفر کنند، آغاز کردند.البلاد افزود: شمار زیادی از شهروندان عربستانی عضو داعش هستند و این گروه تمایل خود را برای نفوذ در این کشور پنهان نمی کند. چند کشور امسال ناپدید شدن گذر نامه های شماری از حجاج خود را اعلام کرده بودند. ناپدید شدن این گذرنامه ها موج نگرانی را در بین سازمان های اطلاعاتی برانگیخته است، زیرا احتمال استفاده از آنها برای عملیات تروریستی وجود دارد.