ششمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فردا برگزار می شود

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فردا دوشنبه در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود.ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فردا دوشنبه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار می شود.جلسات قبلی رسیدگی به این پرونده در تاریخ های 11، 12 و […]

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فردا دوشنبه در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود.ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فردا دوشنبه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار می شود.جلسات قبلی رسیدگی به این پرونده در تاریخ های 11، 12 و 27 مرداد ماه و همچنین سوم و چهارم شهریور ماه سال جاری برگزار که در دو جلسه اول کیفرخواست وی قرائت شد.

81293765-5919834

جلسه دفاعیات نیز از 27 مرداد ماه آغاز شد و در این سه جلسه مهدی هاشمی و وکلایش در برابر اتهاماتش از او دفاع کردند.جلسه دادگاه غیر علنی است اما در آخرین جلسه دادگاهی که برگزار شد وکلایش با توجه به غیرعلنی بودن دادگاه مدعی شدند که روزنامه 9 دی مطالب دادگاه را منتشر کرده و آنها نیز از دادستان خواستند تا موضوع را پیگیری کند.سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی – اقتصادی اعلام کرد.به گفته علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مهدی هاشمی عمده اتهامات موکلش سیاسی و مربوط به وقایع سال 88 است.