خبرنگاران میرزا بنویس مدیران خوزستان نیستند!

سید یعقوب رضوی :چرا مسؤولان شهرهای خوزستان از نقد فراری هستند و برای انجام دادن کارهایی که وظیفه آنهاست و بابت آنها حقوق و مزایا می گیرند، باید آنها را در بوق و کرنا کرد، اینجاست که در شهرهای خوزستان نقد مُرده است و منتقدین جایگاهی ندارند، تنها دلخوشی مردم برای زدن حرفهایشان رسانه ها […]

سید یعقوب رضوی :چرا مسؤولان شهرهای خوزستان از نقد فراری هستند و برای انجام دادن کارهایی که وظیفه آنهاست و بابت آنها حقوق و مزایا می گیرند، باید آنها را در بوق و کرنا کرد، اینجاست که در شهرهای خوزستان نقد مُرده است و منتقدین جایگاهی ندارند، تنها دلخوشی مردم برای زدن حرفهایشان رسانه ها هستند، که رسانه هم از روی ترس یا اجبار و یا اختیار و یا... حرف‌های مردم را به آب می سپارند!

آنچه که در این میان مهم به نظر می رسد، این است که مسئولین برخی ادارت شهرستانی و استانی تا زمانی که رسانه ای به انعکاس عملکرد آنها و بیان اقدامات صورت گرفته از سوی آنان در پوشش مدح و ستایش عمل نماید، توجه خاصی را معطوف به آن رسانه می دارند، اما وای به روزی که انتقادی از عملکرد آنان انجام شود، این چنین خبرنگار را مورد هجمه قرار داده و با این مضمون که ما با تو مشکل داریم اجازه حضور وی در برنامه ها ومراسمات را نمی دهند واگر این اتفاق بیفتد با قهر ودلخوری با او برخورد می شود.عدم پاسخگویی صحیح مسئولین به انتقادات نشان از ضعف مدیریتی فرد است، مدیر باید خود را مدیون انتقاد و پیشنهاد مردم بداند نه اینکه منتقدان خود را افرادی بی سواد خطاب نماید، متاسفانه باید اذعان کرد که در شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر و دیگر شهرهای خوزستان برخی مسئولین طاقت شنیدن انتقاد را ندارند و چنانچه کسی بخواهد کوچک‌ترین نقدی و انتقادی بر عملکردی هر مسئولی در حوزه مدیریتی آن انجام دهد، باید خود را آماده نگاه‌های نامهربانانه مسئولین بکند.

متاسفانه باید اذعان کرد که در شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر برخی از مسئولین طاقت شنیدن انتقادات و نقد را ندارند و چنانچه کسی بخواهد کوچک‌ترین انتقادی داشته باشد واکنش های تند و برخورد مسئولین مربوطه را به همراه خواهد داشت. انعکاس مشکلات، کمبودها، درد دل های مردم، وضعیت موجود در جامعه و بیان کردن واقعیت ها وظیفه ای خطیری است که بر دوش اصحاب رسانه نهاده شده است.اصحاب رسانه ای که هدف و سعی آنان باید ایجاد فضای همدلی، همگرایی و وحدت در جامعه باشد و از درج مطالبی که سبب یأس و سرخوردگی مردم می‌شود و فضای تشنج را به جامعه تزریق می کند، دوری کنند، اما این به آن معنا نیست که خبرنگاران میرزا بنویس هستند و فقط باید از مسئولان تعریف کنند.

اگر خدایی ناکرده خبری از مسئولی زده شود که در آن کمی رنگ و بوی انتقاد چاشنی آن باشد این مسئول دشمن درجه یک شما در میان سایر مسئولین خواهد بود و برای همیشه خود و همه همکارانش رسانه ما را تحریم می کنند. در شهرهای خوزستان منتقدین جایگاهی ندارند و برای حیات و ادامه روند کارشان باید به چاپلوسی وتملق مشغول شوند. چرا مسئولین از نقد فراری هستند وبرای انجام دادن کارهایی که وظیفه آنهاست و بابت آنها حقوق و مزایا می گیرند باید آنها را در بوق و کرنا کرد، اینجاست که در شهرهای خوزستان نقد مُرده است و منتقدین جایگاهی ندارند، تنها دلخوشی مردم برای زدن حرفهایشان رسانه ها هستند که رسانه هم از روی ترس یا اجبار و یا اختیار و یا... حرف‌های مردم را به آب می سپارند. اینجا برای زدن حرف حق گوش کسی به سمت شما نیست و برای تعریف و تمجید رفیق درجه یک شما هستند.

انعکاس مشکلات، کمبودها، درد دل‌های مردم، بیان کردن واقعیت‌ها و ... وظیفه خطیری است که بر دوش اصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی نهاده شده است. متأسفانه برخی‌ها شنیدن انتقادات و نقد را ندارند و چنانچه کسی بخواهد کوچک‌ترین نقدی سازنده در راستای توسعه و پیشرفت داشته باشد واکنش‌های تند را به همراه خواهد داشت.اصحاب رسانه به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان شناخته می‌شوند و چشم بینا و گوش شنوا و زبان گویای جامعه هستند و وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی عملکرد مسؤولان را به مردم عهده‌دار می‌باشند.به امید روزی که آستانه تحمل مسئولین بالا رود و انتقاد را به مثابه تخریب، تضعیف و ... ندانند واز تمامی مسئولینی که به درخواست ها و مطالبات و انتقادات مردم و رسانه ها پاسخگو هستند، قدردانی می کنیم و توقع می رود دیگر مسؤولان نیز احساس مسئولیت کنند.

خبرنگاران احیاءگر مطالبه گری مردم باشند نه قلم فرسایی مسئولان! نمونه بارز حال فعلی آشفته بازار مدیران ناکارآمد در استان خوزستان به مثابه ابزاری برای قدرت نمایی خویش و متضرر شدن کما فی سابق مردم غیور خوزستان می باشیم.مشکلات اقتصادی خوزستان؛ نتیجه مدیریت فشل و مدیران ناکارآمد است!

مشکلات مردم حماسه آفرین کربلایی ایران استان خوزستان را با روی کار آمدن یک شبکه مدیریتی فشل و مدیران ناکارآمد می‌دانیم و باید کاری انجام گیرد که عوارض این شیوه مدیریتی در استان کاهش پیدا کند.عامدانه عملکرد برخی مسئولین دولتی باعث شده است، تلقینی در ذهن مردم شکل بگیرد که نظام به فکر معیشت مردم نیست.انتظار اصحاب رسانه و مطبوعات از استاندار خوزستان بر همگرای و دست درازی البته با افتخار به مدیران جوان جهادی و ارزشی و انقلابی جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان باشد که تغییرات ملموس و عینی را مردم حس و درک کنند.

عزل سریع مسؤولان ناکارآمد از دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان و گلایمندی از عدم بکارگیری مدیران خلاق و نوآورانه جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان مطالبه گری خبرنگاران امت حزب الهی خوزستان بوده و نگران روند دولت مردمی آیت الله رئیسی در محوریت بازیگران مدلینگ خوزستان هستیم.با ارزیابی های انجام شده، إن شاءالله بزودی شاهد عزل مدیران ناکارآمد در استانداری، ادارات کل و شهرهای خوزستان از مسند خود باشیم و به جای آن‌ها از حضور مدیران لایق و کارآمد و البته جوان انقلابی و جهادی گام دوم انقلاب بهره بگیریم.استان خوزستان جای آزمون و خطا نیست!