برای بهبود شرایط باید مطالبه،مطالبه و مطالبه کرد

امین مشققی : این که مسولین در برابر خواست های مردم برای دگرگونی شرایط کنونی، آشتی ناپذیر و انعطاف ناپذیر است، در میان بیشتر لایه های اجتماعی به یک ذهنیت جاافتاده تبدیل شده است. ولی چنین اصلی هم نادرست است ، هم ذهنی و هم به ویژه عافیت طلبانه. این یادداشت تلاش می کند،نمونه ای […]

امین مشققی : این که مسولین در برابر خواست های مردم برای دگرگونی شرایط کنونی، آشتی ناپذیر و انعطاف ناپذیر است، در میان بیشتر لایه های اجتماعی به یک ذهنیت جاافتاده تبدیل شده است. ولی چنین اصلی هم نادرست است ، هم ذهنی و هم به ویژه عافیت طلبانه.

این یادداشت تلاش می کند،نمونه ای از آخرین وتازه ترین انعطاف مسولین در برابر خواسته های بحق مردم را واکاوی نماید . بارها و بارها بخش غیزانیه را دست کم دیده و مشکلات آن ها را نیز حس و شاید اندکی لمس کرده باشیم.ولی دیدیم که مسولین در تمام سطوح محلی، منطقه ای و ملی بخش، استان و دولت بالاخره ناگزیر به پاسخگویی به بخشی از درخواست های مردم غیزانیه شد. تلاش برای آب رسانی به روستاهای منطقه و نوسازی و بهسازی تاسییسات با قید فوریت در دستور کار استان و حتی مدیریت کلان کشور قرارگرفت، هرچند تا بهبود و عادی شدن شرایط غیزانیه فاصله های زیادی وجود دارد، ولی به بخشی از خواسته های مردم پاسخ داده شد.چرا؟

چون مردم آن را مطالبه و برای چنین خواسته هایی نیز هزینه دادند.در کمتر جای این جهان،حکومت ها و مسولین مفت و ارزان پاسخگوی درخواست ها هستند.که من می توانم دهها و بلکه صدها مطالبه از قبیل مطالبات مردم غیزانیه را در چندین دهه اخیر برشمارم. یعنی جاهایی که حاکمیت و مسولین در سطوح محلی و کلان در برابر تقاضاهای مردم، کوتاه آمده و انعطاف نشان داده است. این رویه ای عادی برای تحقق خواست های رفاهی است.

اگر ما انتظار داشته باشیم،با نوشتن یک یادداشت در فضای مجازی و انتقاد از وضع موجود، بیدرنگ سفره مجلل توسط مسولین جلویمان پهن شود، به گمان بنده بیشتر خواب و خیالی سیندرلایی است،و مصداق این ضرب المثل ک بهشت را به بها دهند و نه بهانه.بله عزیزان مسولین ما نیز همانند هم سلفان خود در سراسر دنیا سفره هایشان را تنها در برابر درخواست های پیگیرانه و پافشارانه باز خواهند کرد،پس بگذارید اعلام کنم که در چنین صورتی،قله های پیشرفت از پیگیری و مطالبات نخبگان دانشگاهی و تشکل های مردمی و اصحاب رسانه نشات می گیرد و مسولین بی درنگ برای خدمت ب مردم انعطاف نشان خواهند داد.روز قلم مبارک