سرگردانی شهروندان برای تست کرونا در مرکز بهداشت شرق اهواز

برخی شهروندان اهوازی با ارسال تصویر و کلیپ از وضعیت مراجعان (برای اخذ تست کرونا) و تجمع آنان بدون پیش بینی های لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هنگام مراجعه به مراکز بهداشت شرق اهواز انتقاد و خواهان توجه بیشتر به موضوع “تکریم ارباب رجوع” شدند.عدم پیش بینی صندلی جهت جلوس […]

برخی شهروندان اهوازی با ارسال تصویر و کلیپ از وضعیت مراجعان (برای اخذ تست کرونا) و تجمع آنان بدون پیش بینی های لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هنگام مراجعه به مراکز بهداشت شرق اهواز انتقاد و خواهان توجه بیشتر به موضوع “تکریم ارباب رجوع” شدند.عدم پیش بینی صندلی جهت جلوس و استراحت مراجعان بویژه افراد مسن در محوطه مرکز ، کندی روند تست گیری از شهروندان ، کمبود امکانات صیانتی همچون ماسک و دستکش جهت استفاده کارکنان مرکز بطوریکه برخی از پرسنل مجبور به استفاده از یک دستکش هنگام تست گیری از چند مراجعه کننده می باشند.همچنین اخذ تست از شهروندان منوط به ارائه نامه از متخصص شده است.لذا انتظار می رود مدیریت بهداشت و درمان استان با بررسی موضوع نسبت به اصلاح امور و تمهید زمینه تکریم ارباب رجوع اقدام نماید