سریال رهاشدگی زباله های محلات منطقه ۶ اهواز همچنان ادامه دارد

سریال رهاشدگی زباله های محلات منطقه ۶ اهواز همچنان ادامه دارد.برخی شهروندان اهوازی ساکن در محلات واقع در منطقه ۶ با تماس و ارسال تصاویر خبر رهاشدگی و تلمبار شدن زباله ها در خبابان ها و معابر و عدم جمع آوری و حمل آنها می دهند.طی روزهای اخیر بدلیل اختلاف شهرداری، پیمانکار خدمات و کارگران […]

سریال رهاشدگی زباله های محلات منطقه ۶ اهواز همچنان ادامه دارد.برخی شهروندان اهوازی ساکن در محلات واقع در منطقه ۶ با تماس و ارسال تصاویر خبر رهاشدگی و تلمبار شدن زباله ها در خبابان ها و معابر و عدم جمع آوری و حمل آنها می دهند.طی روزهای اخیر بدلیل اختلاف شهرداری، پیمانکار خدمات و کارگران بر سر موضوع پرداخت حقوق و مزایا ، کارگران بخش مربوطه دست از کار کشیده و در نتیجه زباله های محلات بزرگترین منطقه شهرداری اهواز در خیابان ها و معابر رها شده است.رهاشدگی زباله ها در معابر علاوه بر تهدید سلامت شهروندان و آسیب رسانی به محیط زیست، جلوه های ناخوشایندی آنهم در آستانه عید سعید فطر در محلات مختلف ایجاد کرده است