جوجه اردک زشتی به نام خوزستان

عباس ظهیری :مشکل عمده خوزستان نه کرونا یا ریزگرد و بی آبی و مرگ اکوسیستم تالابها و رودخانه ها و نه حتی غارت نفت و گاز به نفع سایر مناطق کشور است. مشکل خوزستان این است که همچون جوجه اردک زشت، یتیم مانده است و آینده اش در دستان نامادری و ناپدریست. در واقع نگاه […]

عباس ظهیری :مشکل عمده خوزستان نه کرونا یا ریزگرد و بی آبی و مرگ اکوسیستم تالابها و رودخانه ها و نه حتی غارت نفت و گاز به نفع سایر مناطق کشور است. مشکل خوزستان این است که همچون جوجه اردک زشت، یتیم مانده است و آینده اش در دستان نامادری و ناپدریست.

در واقع نگاه مغرضانه با هدف برداشت صِرف از منابع استان (چه منابع انسانی و چه طبیعی) به نفع سایر مناطق کشور مشکلی است که منجر به آن شده است حتی انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس سیاست بهره کشی حداکثری باشد و دقیقا به خاطر همین نگاه متعمدانه است که هیچ مدیر استانی به نفع استان عمل نمی کند و نتیجه آن بروز مشکلاتی همچون موج قاتل کورونا، سیل بی کاری، تاخ و تاز ریزگرد و بی آبی، انهدام سیستم آموزشی در مدارس و دانشگاه ها و از بین رفتن منابع طبیعی است.

دقیقا همین نگاه غیر منصفانه به خوزستان است که باعث سکوت مطلق و شبه مردابی نمایندگان از فیلتر رد شده مجلس، خفگی مرگبار مسئولان محیط زیستی، کرنش و دستپاچگی رسانه های استانی، بی عرضگی سیستم بهداشت و درمان و مدیریت تعطیلی محور بحران استان شده است.تا زمانی که در نگاه بالادستی حاکمیت خوزستان جوجه اردک زشتی بیش نیست نه تغییر مدیران چاره ای خواهد بود و نه فریادهای دلسوزانه به جایی خواهد رسید.

شاید تنها راه چاره این باشد که تمامی نیروهای دلسوز انسانی در استان از هر قوم و طایفه و رنگ و نژاد و زبان و از هر طیف سیاسی دوست یا متخاصم دست در دست هم دهند و با اتحادی شبیه آنچه در مقابله مردمی با ریزگرد و سیل و زلزله در مقابل غارت بیش از حد منابع و تخریب بیش از پیش طبیعت و انهدام آخرین سنگرهای باقی مانده آموزش و فرهنگ و هنر به کمک رسانه های دلسوز در کنار هم قرار گیرند و با محوریت قرار دادن منافع استان و مردم آن و نه منافع شخصی و حزبی و گروهی و شخصی اقداماتی انجام دهند تا شاید از بحرانهای آینده پیشگیری نمایند در غیر این صورت درب وضعیت وحشتناک و اسفناک استان روز به روز بدتر و وخیم تر خواهد شد و هیچ امیدی به تغییر نگاه دولت و تهران نشینان وجود نخواهد بود.این فعالیت ها بی شک بدون حمایت های ناظران استانی و نیروهای امنیتی قدمی به پیش نخواهد رفت و عدم حمایت این عزیزان و تنبیه و توبیخ و تار و مار کردن اتحاد آحاد دلسوزان استانی بی شک باعث آن خواهد شد که اوضاع کنونی حتی این گروه را همچون سایر مردم مظلوم استان نیز در گرداب بحرانها غرق خواهد نمود.