خوزستان رتبه ۵۷ جهانی آمار مبتلایان به کرونا

جاسم میاحی : سوالاتی در ذهن هر کس خطور می کند که چرا روز به روز شرایط استان خوزستان بحرانی تر می شود و خوزستان به تنهایی چندین برابر سایر استان ها آمار مبتلا به کرونا دارد.با نگاهی گذار به سه ماه گذشته و شرایط سپری شده دوران کرونا در کل کشور و تحلیلی بر […]

جاسم میاحی : سوالاتی در ذهن هر کس خطور می کند که چرا روز به روز شرایط استان خوزستان بحرانی تر می شود و خوزستان به تنهایی چندین برابر سایر استان ها آمار مبتلا به کرونا دارد.با نگاهی گذار به سه ماه گذشته و شرایط سپری شده دوران کرونا در کل کشور و تحلیلی بر آنچه بر جامعه ایرانی اتفاق افتاد به نتایجی اعجاب برانگیر دست خواهیم یافت.از مهمترین آنها هجمه شدید مردم بر جامعه روحانیت بود که شاید به جرائت می توان گفت همه انگشت اتهام را بر این قشر از جامعه انداختند و شاید بر طبق شواهد ظاهری آغاز کننده این چرخه قم بود ، در این نقطه حق را به مردم می دهیم اما بیاییم واقع گرانه به زوایا دیگر این اپیدمی نگاهی بیندازیم.

✔️ ابتدا هجمه شدید مردم کشور به مناطق جنوبی کشور را یادآور شویم که بر باور جامعه غیر علمی در مناطق گرمسیر کرونا تاثیر گذار نیست که همین استناد بی استناد آن روزها بر باور عامه کشور که هیچ حتی بر مردم فقیر و عامه استان نیز تاکنون حاکم است که جز عوامل اصلی افزایش کرونا است.

✔️ وجود سنت ها و تقاید مردم استان خوزستان که درصد بالایی از آن را جامعه قوم خاصی و سایر اقوام تشکیل می دهد که همین سنت ها و تقالید همچون مراسمات عزاداری و جشن ها سبب شد این ویروس با سرعت فزاینده ای انتشار یابد با نگاه به نقشه آمار مبتلایان در استان به راحتی می توان میزان مبتلایان در مناطق جنوبی و مرکزی استان که متمسک بر اداب و روسوم خود هستند را دید.

✔️ البته نقش اداب و روسوم قابل انکار نیست اما نظر نگارنده در این سرعت ابتلا در دو عامل دیگر است که ابتدا عامل آموزش و فرهنگ سازی نمایان گر است زیرا بدون آموزش صحیح و فرهنگ سازی اصولی بین جامعه هدف نمی توانیم با این غول به مبارزه بپردازیم و این عامل نیز دلایلی همچون نبود زیر ساخت های آموزشی در سیستم آموزش و پرورش دانست که کسب رتبه ۳۰ آموزشی کشور در چندین سال پیاپی، گواه بر ضعف جامعه آموزشی استان بل اخص در شهرستان های بحرانی استان دانست.

✔️ عامل دیگر نیر که کم رنگ تر می باشد ضعف و نبود امکانات بهداشتی در سطح استان است که شاهد بودیم روزهای ابتدایی تنها در مرکز استان جهت درمان بیماران مبتلا به کرونا اقدام میشد و اما اکنون در چندین شهرستان ازمایشگاه ها و مراکز ویژه درمانی برپا شده است که روزنه امیدی است اما با افزایش چشمگیر مبتلایان ظرفیت پذیرش جامعه درمانی کامل شده است و در صورت ادامه امکان درمان و مراقبت از مبتلایان ضعیف تر خواهد شد که زنگ خطری برای مدیران مربوطه است.

✔️ اما مهمترین عامل را خود مردم هستند اگر روزهای اول را عامل مردم قم می دانستیم اینک نقش ما مردم خوزستان در این بحران چیست چرا بازار ها مزدحم ، مراسمات برقرار و اصول اولیه نکات بهداشتی را رعایت نمی کنیم تا کی اینگونه بی خیال باشیم و همه عوامل را بر گردن مسولان بیاندازیم مگر ما جزیی از این جامعه نیستیم اگر به این عامل باور نداشته باشیم که خود نیز می توانیم عامل تغییر و بهبود کننده این شرایط باشیم که نباید انتظار روزهایی بهتر داشته باشیم.دولت و مسولان حکومتی تا محدوده ای توانایی کنترل شرایط را دارند اما توان و قدرت دولت جوابگوی همه نیاز ها نیست شاهد هستیم حکومت های ابر قدرت های جهان نیز با آن همه امکانات نتوانستند شرایط را تحت کنترل خود قرار دهند پس انتظار شرایط بحرانی تر را داشته باشیم

**فعال جامعه محیط زیست خوزستان