هر روز ، روز کارگر است

سعید حمیدیان مقدم :هر چند روز کارگر یاد بود کشتار کارگران در چهارم ماه مه در شهر شیکاگوی آمریکاست اما واقعیت این است که تصور زندگی بدون وجود کارگران امکان پذیر نیست . قشر کارگر که از عالی ترین کارشناسان و نخبگان تا تمامی مشاغل را در بر می گیرد همه مقدرات جامعه را به […]

سعید حمیدیان مقدم :هر چند روز کارگر یاد بود کشتار کارگران در چهارم ماه مه در شهر شیکاگوی آمریکاست اما واقعیت این است که تصور زندگی بدون وجود کارگران امکان پذیر نیست . قشر کارگر که از عالی ترین کارشناسان و نخبگان تا تمامی مشاغل را در بر می گیرد همه مقدرات جامعه را به دست گرفته و مخلصانه و پرتلاش همچون دلسوزی والدین برای فرزند تمامی سختی ها را به جان خریده اند اما اجازه کاستی در کشور و به زحمت افتادن ملت را نداده اند. در واقع روز کارگر یک روز یا یک هفته نیست بلکه هر وقت احساس راحتی می کنیم بیاید دست های پرتوان و با شرافت کارگران عزیز می افتیم و آن روز را روز کارگر می دانیم. از این رو کارگران لایق بهترین زندگی هستند و شایسته نیست با مشکلات معیشتی و شرایط کار نامناسب دست به گیربان باشند. روز کارگر بر همه کارگران مبارک باد.