افزایش همسر آزاری در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیاری گفت: تعداد مراجعات مرتبط با همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی استان در سه ماهه اول امسال 51 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.منصور فیروزبخت روز یکشنبه تعداد مراجعات ناشی از همسرآزاری در سه ماهه اول امسال را 355 مورد اعلام کرد و گفت: این تعداد درمدت مشابه […]

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیاری گفت: تعداد مراجعات مرتبط با همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی استان در سه ماهه اول امسال 51 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.منصور فیروزبخت روز یکشنبه تعداد مراجعات ناشی از همسرآزاری در سه ماهه اول امسال را 355 مورد اعلام کرد و گفت: این تعداد درمدت مشابه پارسال 235 مورد بوده است.وی گفت: 345 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی در استان زن و 10 نفر مرد بودند.

81242794-5832249

وی اظهارکرد: پارسال یکهزار و 161 مورد همسر آزاری در استان به ثبت رسیده که در یکهزار و 138 مورد زنان و 23 مورد مردان شاکی بودند و این تعداد در مقایسه با سال 91 دارای 32درصد افزایش بوده است.فیروزبخت با بیان اینکه آمار دقیقی از همسر آزاری دراستان وجود ندارد، افزود: شرم و حیا، تلاش زوجین برای جلوگیری از گسیختگی خانواده ها و تحمل آزارها از مهمترین دلایل نامشخص بودن آمار است.وی خشونت فیزیکی، بدنی، روانی و کلامی، اجتماعی، اقتصادی و صدمات و آزارهای جنسی را نمونه های بارز همسرآزاری در استان عنوان کرد و گفت: میزان همسر آزاری در شوهرانی که موادمخدر مصرف می کنند و یا سابقه بیماری روانی دارند، بیشتر از سایر افراد است.فیروزبخت ادامه داد: همسر آزاری تک علتی نبوده و عوامل متعددی مانند اعتیاد، استفاده از الکل، اختلالات شخصیتی، زمینه های ژنتیکی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی با آن رابطه ای نزدیک دارد.وی همچنین با بیان رابطه مستقیم کم سوادی و همسرآزاری افزود: هرچه فرهنگ ضعیف تر و سواد افراد کمتر باشد، آزار همسران نسبت به یکدیگر بیشتر و آزار جسمی شایع تر می شود.مدیرکل پزشکی قانونی چهار محال و بختیاری افزود: در طبقات مرفه و تحصیل کرده این معضل بیشتر به صورت آزار روانی دیده می شود.