وزیر آموزش و پرورش از تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو هفته آینده خبر داد

وزیر آموزش و پرورش از تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو هفته آینده خبر داد.حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو هفته آینده ادامه پیدا می‌کند.وی فزود : در این دو هفته مجددا شرایط را ارزیابی می کنیم و متناسب با وضعیت، پس از پایان این دو هفته، تصمیم‌گیری در […]

وزیر آموزش و پرورش از تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو هفته آینده خبر داد.حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو هفته آینده ادامه پیدا می‌کند.وی فزود : در این دو هفته مجددا شرایط را ارزیابی می کنیم و متناسب با وضعیت، پس از پایان این دو هفته، تصمیم‌گیری در مورد نحوه ادامه سال تحصیلی انجام خواهد شد.به خانواده ها اطمینان و آرامش می‌دهیم که نگران سال تحصیلی فرزندانشان نباشند زیرا قطعا متناسب با محتوای آموزش داده شده هماهنگی‌های لازم به عمل خواهد آمد.