گزارش کوتاهی از اقدامات موسسه خیریه سبیل الخیر اهواز

با عنایت الهی و الطاف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و در ادامه مساعدت های مالی منظم و مستمر ، در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ نیز کمک های ریالی موسسه خیریه سبیل الخیر امام حسین (ع) تحت اشراف و هدایت حضرت آیت الله کعبی جهت تعداد ۳۰۵ یتیم با استناد به مدارک بانکی موجودبه […]

با عنایت الهی و الطاف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و در ادامه مساعدت های مالی منظم و مستمر ، در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ نیز کمک های ریالی موسسه خیریه سبیل الخیر امام حسین (ع) تحت اشراف و هدایت حضرت آیت الله کعبی جهت تعداد ۳۰۵ یتیم با استناد به مدارک بانکی موجودبه قرار ذیل واریز گردید:

🔸۵۹ یتیم کمیته امدادحمیدیه
🔸۵۷ یتیم کمیته امدادمنطقه۱ اهواز
🔸۴۰ یتیم کمیته امدادمنطقه۳ اهواز
🔸۲۰ یتیم کمیته امداد شادگان
🔸۲۰ یتیم کمیته امداد کارون
🔸و ۱۰۹ یتیم تحت پوشش دفتر آیت الله کعبی از دیگر مناطق خوزستان

💠 سهم هر یتیم۲/۸۷۵/۴۰۹ ریال

💠 جمع کل واریز۸۷۶/۹۹۹/۷۴۵ ریال