حبس و حذف، هنرِاصلاح نیست

عماد هلالی : این طیف عظیم، خوب یا بد ولی با این همه وسعت بازداشت شده از جامعه، سرمایه ایست که بعنوان بخش مهمی از جمعیت کشور، مخلوق پروردگار و خلیفه او بر زمین نبودند که اینگونه در حبس، عمر بگذرانند.تاکید دارم مرقومه های سابق و مکررم را در خصوص برخورد های قهری ، و […]

عماد هلالی : این طیف عظیم، خوب یا بد ولی با این همه وسعت بازداشت شده از جامعه، سرمایه ایست که بعنوان بخش مهمی از جمعیت کشور، مخلوق پروردگار و خلیفه او بر زمین نبودند که اینگونه در حبس، عمر بگذرانند.تاکید دارم مرقومه های سابق و مکررم را در خصوص برخورد های قهری ، و آثار پرهزینه ی دستگیری های بی رویه تحت عنوان : سخنی با عقلاء‌ قوم در دستگاه امنیت،(در پی بازداشت های ایام سیل گذشته) را بازخوانی نمایید؛قبل از آن نیز در یادداشتی که تحت عنوان: از اسیر به سردار در خطاب به شرفی نماینده مردم آبادان در پاسخ به فیلم افشاگری او که دقیقا در ایام پسااعتراضی مردم آن دیار نسبت به بی آبی و به تبع آن دستگیری معترضان و آنچه آشوب گران آب خرمشهر نامیده شدند؛ نوشتم، رجوع نمایید.؛بازنشر برشی از همان یادداشت که شهریورماه ۹۷ در کانال حقوق شهروندی خود منتشر نموده ام را در قسمت چهارم می گنجانم

بازنشر برشی از یادداشت ِ خطاب به شرفی.. در شهریور۹۷

راستی سخن از بازداشتی ها شد نمیدانم بازداشت شدگان حوادث اخیر منطقه هم همگی عوامل خارجی و دشمن بوده اند یا خیر؟ وآیا چند نفر از آنان پاک سرشتان غیوری بودند که ناموقع در فریاد عدالتخواهی، ناخواسته قربانیان احساسات خود و طعمه فرصت طلبان منافقی شدند که برخی از آنان اساساً متولی و مسئول امرند، مسئولین خائن و ناکارمدی که برای خاموشی صدای اعتراض و انتقاد اینگونه با درد جامعه ضعف گیری ها و برچسب زنی ها را بهترین راه میدانستند..تناقض گویی های پایتختی برخی وزراء در مقابل برخی مقامات محلی بهترین گواه این حقیقت است.از شما میخواهم باجدیت و جسارت تمام موضوعشان را پیگیری کنید، تا خدای ناکرده فرزندان وسربازان ما بین دشمنان به رگبار مجازات بسته نشوند

ما هم اصرار داریم منافقین و متخلفین به اشد مجازات برسند قطعا در دادرسیِ علوی مکتبی و عادلانه، بین آن مجرمین، مسئولین و مقاماتی خواهند بود که خود عمداً مسبب به خیابان آمدن مردم عمدتا ناچار بودند ،پس قربانیان احساسات را دریابیم.شایسته نیست به هر قیمتی از فرزندان مسلمان وامتحان پس داده نظام به راحتی و به صرف خاموشی صدا، دشمن سازی کنیم