تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران ۳۵۱۳ ؛ تعداد قربانیان ۱۰۷ نفر

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران ۳۵۱۳ ؛ تعداد قربانیان ۱۰۷ نفر.وزارت بهداشت اعلام کرد:تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به ۳۵۱۳ نفر افزایش یافت.همچنین مجموع قربانیان ویروس کرونا در کشور به ۱۰۷ نفر رسید. موارد ابتلای قطعی به کرونا در استان تهران ۱۳۵۲ نفر اعلام شده است.

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران ۳۵۱۳ ؛ تعداد قربانیان ۱۰۷ نفر.وزارت بهداشت اعلام کرد:تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به ۳۵۱۳ نفر افزایش یافت.همچنین مجموع قربانیان ویروس کرونا در کشور به ۱۰۷ نفر رسید. موارد ابتلای قطعی به کرونا در استان تهران ۱۳۵۲ نفر اعلام شده است.