ابتکار: حضور زنان در تصمیم سازی‌های کشور رشد معناداری داشته است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در پیام توئیتری نوشت: آمار تا آذر ۹۸ حاکی از رشد معنادار حضور زنان در تصمیم سازی‌های کشور بعد از ابلاغ رییس جمهوری است.معصومه ابتکار روز شنبه در پیامی که در حساب توئیتری خود در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص آمار حضور زنان در پست‌های […]

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در پیام توئیتری نوشت: آمار تا آذر ۹۸ حاکی از رشد معنادار حضور زنان در تصمیم سازی‌های کشور بعد از ابلاغ رییس جمهوری است.معصومه ابتکار روز شنبه در پیامی که در حساب توئیتری خود در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص آمار حضور زنان در پست‌های مدیریتی، معاونت و دیگر مسئولیت‌ها، نوشت: آمار تا آذر ۹۸ حاکی از رشد معنادار حضور زنان در تصمیم سازی‌های کشور بعد از ابلاغ رییس جمهوری است.وی در بخشی دیگر از این پیام، آمارهایی درباره این حضور در دولت تدبیر و امید آورده است.به نوشته معاون رییس جمهوری، تا آذر ۹۸، حدود ۷۰ نفر زن معاون وزیر و همتراز، ۱۱ زن معاون استاندار، ۲ زن فرماندار، ۶۴ معاون فرماندار، ۴۸ زن بخشدار، ۶۷ زن مدیرکل استانداری ها و ۹۶ زن معاون مدیرکل بوده و هستند.