تنبیه بدنی دانش آموز به سبک مجازات های مجرمین. در قرون وسطی!!

خانواده ای از اهالی شهرستان کارون در تماس با پایگاه خبری عصر ما و ارسال تصاویر دلخراش ، از تنبیه فرزند کودک شان در “مدرسه شهید آیت” شکاره ۲ کوت عبدالله خبر داده و خواهان رسیدگی مدیرکل آموزش و پرورش و سایر نهادهای نظارتی به این رفتار خلاف قانون و اصول تربیتی شدند.این دانش آموز […]

خانواده ای از اهالی شهرستان کارون در تماس با پایگاه خبری عصر ما و ارسال تصاویر دلخراش ، از تنبیه فرزند کودک شان در “مدرسه شهید آیت” شکاره ۲ کوت عبدالله خبر داده و خواهان رسیدگی مدیرکل آموزش و پرورش و سایر نهادهای نظارتی به این رفتار خلاف قانون و اصول تربیتی شدند.این دانش آموز ۹ ساله سه روز پیش و در کلاس درس از سوی مربی مربوطه مورد تنبیه بدنی قرار گرفته است.انتظار می رود اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با پیگیری موضوع و ارائه توضیح به افکار عمومی نسبت به برخورد قانونی با متخلفنین اقدام نماید