سواری پور : آن دستی که بر صورت معلم سیلی بزند مجرم است

آن دستی که بر صورت معلم سیلی بزند مجرم است.سخنگوی انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار عصرما ، با اشاره به رخداد تلخ امروز در جلسه معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان و ضرب و شتم یکی از معلمان منتقد اظهار داشت : در فرهنگ دینی و نیز باورهای انسانی […]

آن دستی که بر صورت معلم سیلی بزند مجرم است.سخنگوی انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار عصرما ، با اشاره به رخداد تلخ امروز در جلسه معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان و ضرب و شتم یکی از معلمان منتقد اظهار داشت : در فرهنگ دینی و نیز باورهای انسانی معلم دارای منزلت و حرمت بسیار والایی است که پاسداشت آن بر همگان یک فرض بوده و بویژه مدیران این بخش از جامعه تکالیف سنگینی بر عهده دارند

عاشور سواری پور افزود : از سوی دیگر “انتقاد” و بیان آزادانه دیدگاه خصوصا برای اقشار فرهیخته و نخبگان جامعه یک حق اجتناب ناپذیر و از جمله حقوق شهروندی مورد تاکید قانون اساسی و منشور ابلاغی دولت محترم است . آنچه که امروز در جلسه معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش و هنگام سخنرانی مدیرکل سابق رخداد واقعا دل هر انسانی را بدرد می آورد. سیلی زدن به صورت یک معلم منتقد در حقیقت توهین و جسارت به همه جامعه فرهنگیان بود

دکتر عاشور سواری پور در ادامه گفت : آن دستی که بر صورت معلم سیلی بزند مجرم است و باید مقام قضایی و مدعی العموم حتی بدون شکایت خصوصی و از باب حفظ کرامت معلم می تواند پیگیر موضوع و با فرد متخلف برخورد کند. ما نیز بعنوان انجمن اسلامی معلمان استان و در راستای دفاع از کرامت فرهنگیان این جسارت را محکوم و از مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان انتظار می رود ضمن برخورد با فرد متخلف نسبت به دلجویی از معلم مضروب اقدام فوری و از تکرار چنین صحنه زشت در حوزه تعلیم و تربیت جلوگیری نماید