روایت فرماندار سابق حمیدیه از زندگی معلمی که مظلومانه به قتل رسید

معلم مظلومی بود دختر سربزر دریک خانواده فقیر بی بضاعت در روستایی حلاف بیت ابنیان زندگی میکرد پدرش نگهبان موتور پمپ های ابی بود مشقتهای زیادی کشیده بعد از ابتدایی برای ادامه تحصیل به شهر حمیدیه تردد میکرد زمستانهای سرد وتابستانهای گرم پشت سر گذراند تامین مخارج تحصیلی وکرایه تردد برای ان پدر نگهبان خیلی […]

معلم مظلومی بود دختر سربزر دریک خانواده فقیر بی بضاعت در روستایی حلاف بیت ابنیان زندگی میکرد پدرش نگهبان موتور پمپ های ابی بود مشقتهای زیادی کشیده بعد از ابتدایی برای ادامه تحصیل به شهر حمیدیه تردد میکرد زمستانهای سرد وتابستانهای گرم پشت سر گذراند تامین مخارج تحصیلی وکرایه تردد برای ان پدر نگهبان خیلی سخت بود( ابو رحمان )دانشگاه پیام نور سوسنگرد قبول شد در مقطع کارشناسی حدود سه سال و اندی بیش توسط برادر به ضرب چاقو مورد حمله قرار گرفت به صرف اینکه حق ادامه تحصیل وتردد در مسافت دور را ندارد.اما خانم معلم فقید با عنایت خدا جان سالم بدر برد 

 اراده قوی ایشان ثابت در جهت تحصیل علم ودانش ماند وموفق به اخذ مدرک کارشناسی شد ومرتبا جویای کار بود مصمم با اراده قوی وفولادین به ادارات دولتی در شهرستان مراجعه میکرد به فرمانداری شهرستان مراجعه میکرد جند نوبت ملاقات حضوری داشت تا اینکه موسسه راه ایمان زیر نظر ایت الله سیستانی به نمایندگی دکتراختیاری در مناطق محروم وکم برخورد منجمله حمیدیه وروستای ان معلم مبادرت به ساخت مدرسه نمود کار خدا پسندانه بود وفقط تحصیل کردگان ان روستا که مدرک مرتبط دارند جذب میکرد ودورهای اموزشی وفنون تدریس زیر نظر اموزش وبرورش گذراندند واین معلم جذب ومشغول به تدریس وتعلیم هم روستاییان خود شد اما بدلیل تفکر متحجرانه وعادت های غلط بجای مانده ورسوخ بیدا کرده در اذهان بعضی ها این معلم معصوم فدای این گونه تفکرها وعادتهای باطل شد وظیفه همه نخبگان فرهیختگان سادات شیوخ وهمه آحاد جامعه این گونه حرکتها را محکوم واز نیروهای امنیتی وقضایی استدعا داریم اشد مجازات داشته باشند.