بیکاری و دستمزد ناچیز؛ دو چالش مهم بانوان در شوشتر و گتوند

مریم انصاری :خواسته بانوان در دو شهرستان شوشتر و گتوند از وزارت کار این است که حمایت های خود را در رفع مشکل اشتغال مناسب زنان دریغ نکند چرا که طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، بر ارزش کار زنان تاکید شده است.از جمله معضلاتی که زنان در شهرستان های شوشتر و گتوند دارند […]

مریم انصاری :خواسته بانوان در دو شهرستان شوشتر و گتوند از وزارت کار این است که حمایت های خود را در رفع مشکل اشتغال مناسب زنان دریغ نکند چرا که طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، بر ارزش کار زنان تاکید شده است.از جمله معضلاتی که زنان در شهرستان های شوشتر و گتوند دارند بیکاری، تبعیض جنسیتی قائل شدن کارفرما در پرداخت دستمزد و پایین بودن آن (۳۰۰-۷۰۰ هزار تومانی) است.وضع بد اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده معیشتی در کنار حقوق پایین و نبود کار مناسب آثار سوئی بر روحیه بانوان بالاخص زنان سرپرست خانوار دارد و بالطبع بر تربیت فرزندان و بنیان خانواده آنان نیز اثرگذار خواهد بود و به مرور زمینه های گسست خانواده، جرم و جنایت در جامعه افزایش می یابد.

وضعیت دستمزد زنان شاغل در بخش خصوصی در شوشتر و گتوند به گونه ای است که آنها برای کسب درآمد هرچند ناچیز و فرار از بیکاری و انزوای اجتماعی به حقوق زیر یک میلیون تومان رضایت داده اند و کارفرمایان نیز به طرق مختلف از دادن حقوق پایه اداره کار به آنها امتناع می کنند.متاسفانه کارفرمایان اکثرا حاضر به دادن حقوق قانونی بانوان نیستند و در صورت اقدام برای هرگونه شکایت نیز اخراج شده و خانه نشین می شوند.در نگاه اول گمان می شود که زنان به این وضعیت دستمزدی پایین، راضی شده اند اما باطن امر به گونه ای دیگر است. زنان در آزمون های استخدامی جایگاه مناسبی ندارند و بنابراین مجبورند به سمت و سوی مشاغلی با دستمزد پایین بروند.

نبود کار مناسب، بیکاری مضاعف، ظرفیت پایین استخدامی در ادارات، روابط و سفارشات بعضی مسئولان در گزینش ها، عدم امکان مهاجرت زنان با توجه به شرایط فرهنگی و هزینه های بالای اسکان و رفت آمد در شهرهای بزرگ همگی بر شکل گیری این وضعیت اشتغال برای زنان در شوشتر و گتوند دخیل بوده است.این وضعیت شغلی برای زنانی که تحصیلات دانشگاهی بالا دارند نیز صدق می کند چرا که بسیاری از آنها هنوز در کسب شغل متناسب با رشته خود محروم و خانه نشین شده اند؛ عدم بهره مندی از توانایی های بانوان متخصص و شایسته، در واقع پا گذاشتن بر روی توانمندی و ظرفیت نیمی از نیروی مستعد در این دو شهر است.

توانمندسازی زنان، آموزش های فنی و حرفه ای به آنان، حمایت های مالی در جهت ایجاد کارگاه های کوچک تولیدی، بستر سازی صادرات صنایع دستی و ترویج آن و ملزم کردن ادارات در رعایت قوانین مربوطه در فرآیند استخدام نیروها از جمله راهکارهای عملی در کاهش معضلات جامعه بانوان شهرستان شوشتر و گتوند است.خواسته بانوان در دو شهرستان شوشتر و گتوند از وزارت کار این است که حمایت های خود را در رفع مشکل اشتغال مناسب زنان دریغ نکند چرا که طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، بر ارزش کار زنان تاکید شده است. پیشنهاد می شود قوانینی جهت تشویق کارفرما در ازای استخدام کارگر زن و دادن امتیازاتی از قبیل معافیت بخشی از مالیات، یا بهره مندی از یارانه های دولتی و دیگر موارد تصویب شود که باعث ایجاد انگیزه و استفاده از نیروی کار زنان شود در این صورت قطعاً تغییرات مهمی در وضعیت اشتغال زنان ایجاد می شود.