سانحه رانندگی خودروی حامل استاندار اصفهان

سانحه رانندگی خودروی حامل استاندار اصفهان.روابط عمومی استانداری اصفهان:در جریان سفر شهرستانی استاندار اصفهان که به شهرستان جرقویه رقم خورد، خودروی ون حامل استاندار اصفهان در جاده حسن‌آباد به نیک‌آباد دچار سانحه شد. پس از این حادثه استاندار اصفهان و هیئت همراه سلامت کامل به سر می‌برند.رئیس و یکی از کارکنان بنیاد مسکن شهرستان جرقویه […]

سانحه رانندگی خودروی حامل استاندار اصفهان.روابط عمومی استانداری اصفهان:در جریان سفر شهرستانی استاندار اصفهان که به شهرستان جرقویه رقم خورد، خودروی ون حامل استاندار اصفهان در جاده حسن‌آباد به نیک‌آباد دچار سانحه شد.

پس از این حادثه استاندار اصفهان و هیئت همراه سلامت کامل به سر می‌برند.رئیس و یکی از کارکنان بنیاد مسکن شهرستان جرقویه نیز به دلیل جراحت به مرکز درمانی این شهرستان منتقل شدند.