فضاسازی تسنیم علیه طالقانی بی اساس است ؛ فرآیند بازگشت مربوط به ارکان قضایی فدراسیون می باشد

خبرگزاری تنسیم صبح امروز دوشنبه ۱۴ شهریور با درج گزارشی واهی و باهدف حاشیه سازی برای هیات رییسه جدید فدراسیون فوتبال سعی بر القای نفی حضور مجدد عبدالکاظم طالقانی در هیات فوتبال خوزستان نمود این در حالی است که برخلاف ادعای خبرگزاری دولتی تنسیم، موضوع حذف غیرقانونی رییس پیشین هیات فوتبال مدتی است که در […]

خبرگزاری تنسیم صبح امروز دوشنبه ۱۴ شهریور با درج گزارشی واهی و باهدف حاشیه سازی برای هیات رییسه جدید فدراسیون فوتبال سعی بر القای نفی حضور مجدد عبدالکاظم طالقانی در هیات فوتبال خوزستان نمود این در حالی است که برخلاف ادعای خبرگزاری دولتی تنسیم، موضوع حذف غیرقانونی رییس پیشین هیات فوتبال مدتی است که در کمیته اخلاق و ارکان حقوقی فدراسیون مطرح و فرآیند قانونی خود را طی می کند و حضور طالقانی در چارچوب روند بررسی پرونده مذکور امری طبیعی است و شواهد حقوقی بر نتیجه بخش بودن شکایت رییس قانونی هیات فوتبال خوزستان حکایت می کند در حالی رسانه دولتی مدعی شده ؛ " با وجود حضور در فدراسیون؛ پروژه بازگشت طالقانی به هیئت فوتبال خوزستان شکست خورد" که نشان از بی اطلاعی سفارش دهنده گزارش از مقررات و قوانین فدراسیون دارد

لازم به یادآوری است عوامل منتفع از ترکیب قبلی و موقت فدراسیون وقتی از تخریب مهدی تاج نتیجه نگرفتند پروسه تخریب نفرات اول او مانند طالقانی و بهاروند را در دستور کار خود قرار داده اند

افکار عمومی بخوبی می داند که طالقانی از مجرای قانونی در حال پیگیری حقوق خود و فوتبال استان می باشد و اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع مرتبط با ارکان قضایی فدراسیون است لذا دامن زدن به این شایعات ، جو سازی ها و تخریب چهره های پاک و زجر کشیده نظام رهآوردی جز حاشیه سازی برای فوتبال خوزستان و کشور نخواهد داشت