تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان در کمیسیون شوراها

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.محمد صالح جوکار ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون اعضای هیات تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروندکنار […]

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.محمد صالح جوکار ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون اعضای هیات تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروندکنار تعیین شد. جلیل مختار نماینده آبادان به عنوان رئیس این هیات، محمد مولوی و قاسم ساعدی به عنوان نواب اول و دوم و همچنین علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار انتخاب شدند. مهم ترین محورهای تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروندکنار به مسائل مختلف در حوزه شهرداری اعم از عمرانی، خدماتی و پسماند باز می گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون رئیس مرکز پژوهش های مجلس حضور یافت و پیرامون اولویت هایی که کمیسیون در حوزه قانون گذاری و نظارت دارد، بحث و بررسی صورت گرفت. با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب بر تقویت حوزه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها اعضای کمیسیون به بیان مطالب و چالش‌های پیش روی مرکز پژوهش‌ها پرداختند.