ظریف و اشتون صبح دوشنبه دیدار می‌کنند

چهارمین روز مذاکرات ایران و 1+5 برای تدوین توافق جامع با مذاکرات دو ساعته عراقچی و اشمید دقایقی قبل پایان یافت.این مذاکرات ساعت 19 به وقت محلی در هتل کوبورگ وین آغاز شد.سید عباس عراقچی و هلگا اشمید معاونان وزیر خارجه ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین موضوعات مربوط به نگارش توافق جامع […]

چهارمین روز مذاکرات ایران و 1+5 برای تدوین توافق جامع با مذاکرات دو ساعته عراقچی و اشمید دقایقی قبل پایان یافت.این مذاکرات ساعت 19 به وقت محلی در هتل کوبورگ وین آغاز شد.سید عباس عراقچی و هلگا اشمید معاونان وزیر خارجه ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین موضوعات مربوط به نگارش توافق جامع را بررسی کردند.قرار است 9 صبح امروز به وقت محلی ظریف و اشتون با یکدیگر دیدار کنند.